Stavba domu

Výpočet příček a nosných stěn, aneb kolik cihel je potřeba – 2. díl

Cihlové nosné stěny a příčky umožňují vytvořit rustikální atmosféru prostřednictvím stěn s otíranou omítkou nebo zcela neošetřených stěn, tzv. „prázdných stěn“. V kompletně zděném domě – s cihlovou fasádou, cihlovými zadními stěnami a příčkami – je dobré a přirozené vnitřní klima. Dům v kompletní cihlové konstrukci zároveň nabízí obyvatelům mnoho komfortních výhod, jako je stabilní teplota v místnosti a optimální zvuková izolace proti hluku zvenčí i z ostatních místností.

Typy zdění

Při výpočtu množství cihel v 1 m2 zdiva byste měli vzít v úvahu typ výrobku, ze kterého bude provedena konstrukce. To je jediný způsob, jak přesně vypočítat požadované množství materiálu.

Cihly lze uspořádat v podélném nebo příčném směru ke zdi. Cihly v podélném směru se nazývají běhouny, příčně uložené cihly jsou vazáky. V ohledu na uspořádání cihel se odlišuje systém zdění resp. vazba.

Rohy se zakládají tak, aby jednotlivé vrstvy cihel probíhaly směrem k vnějšímu okraji střídavě. U odboček se vždy každá druhá řada cihel provede s vazbou (spojení na ozub). Toto takzvané ležaté nebo stojaté spojení na ozub lze provést u odboček ze stejného materiálu. Tupý (nespojený na ozub) spoj má naproti tomu výhody u cihel různých formátů. U cihel s různou hrubou hustotou se u tohoto tupého spojení nevyskytují žádné tepelné mosty. Navíc se tím výrazně usnadní pracovní postup – zejména, pokud se pracuje s určitým časovým odstupem. U odboček spojených natupo by se měla směrem ke stropu vložit dodatečná konstrukční ocel jako hmoždinka. V každém případě dbejte na statistické propočty vašeho stavebního záměru.

24 cm silná zeď se hodí jako nosná vnitřní příčka a na obvodové stěny s dodatečnou tepelnou ochranou. Převážně se vytváří v blokovém či křížovém spoji. Nejspodnější vrstva cihel se provádí jako vazáková vrstva. U sudého počtu cihel (vztaženo na délku zdi) začíná druhá řada ¾ cihlou a jedním vazákem.

U křížového spoje se střídají vrstvy běhounů a vazáků – stejně jako v blokovém spoji. U lichého počtu cihel začíná a končí každá 2. vrstva běhounů ¾ cihlami a jedním vazákem.

Konstrukce cihel může být:
Single, velikost 250 x 120 x 65 mm;
Jeden a půl – 250 x 120 x 88 mm;
Dvojitá – 250 x 120 x 138 mm.

Při konstrukci se používají všechny druhy daného materiálu, ale pro praktické použití je nejlepší použít jednu variantu. Budova s touto povrchovou úpravou vypadá nejvíc esteticky. Spotřebu cihel ovlivňuje výrazně i způsob pokládky.

Ze způsobů kladení stavebního materiálu závisí spotřeba cihel. Nejrychlejší a nejekonomičtější způsob, jak postavit dům, je postavit jej „v polovině cihel“ (lžíce se nachází venku). Stěna v tomto případě bude mít tloušťku 12 cm. Při tomto způsobu stavby se množství cihel 1 m2 zdiva až dvakrát větší. Domů vybudovaný s touto variantou však musí být izolován.

Metoda kladení „v cihle“ – je tloušťka stěny 25 cm. V tomto případě se zvyšuje spotřeba cihel na m2 zdiva. Steny jsou schopny vydržet rovnoměrně rozložené zatížení. Trvanlivější bude budova, její stěny mají tloušťku 38 cm. Je to velikost zdiva „jeden a půl“ cihly. Nejoblíbenější metodou je výstavba se stěnami 51 cm. Tato tloušťka se získá metodou položení „ve dvou“ cihlách. Budovy se stěnami o šířce 64 cm jsou odolnější a není je potřeba tolik zateplovat. Tloušťka je tvořena zdivem „ve dvou a půl“ cihel.

Pokud skládáte stěnu s využitím vzduchových mezer o šířce od 5 do 8 cm, spotřeba klesá přibližně o pětinu. Pro snížení množství použitého materiálu je možné dokonce i v případě zděné zdi, která je rozložena ve dvou rovnoběžných řadách „v polovině cihel“. Jsou vzájemně propojeny svislými nebo příčnými můstky.

Další možnosti a inspirace ze světa

Dánský styl

Cihla v dánském standardním formátu je 228 mm dlouhá, 108 mm široká a 54 mm vysoká, šířka spáry je obvykle 12 mm. Výpočtová potřeba je 63 kusů na m², ale doporučuje se počítat se smrštěním při montáži a dokončování. Doporučujeme počítat s 66 kusy na m².

Výpočet plochy nosných stěn a příček

Pro zjednodušení lze pro plochu zadní stěny – vnitřní stranu fasády – použít stejnou plochu jako pro fasádu. Přestože jsou vnitřní rozměry o něco menší než rozměry fasády, je třeba na venkovní stěně u dveřních a okenních otvorů použít další cihly. Při výpočtu plochy příček se samozřejmě počítá pouze jedna strana příčky minus dveřní otvory.

Přepočet metrů čtverečních fasády na kusy cihel

Celková plocha fasády v m² bez dveří a oken se vynásobí 66.

Pro nosné zdivo a příčky lze použít několik druhů cihel s různými vlastnostmi:

  • Strojově „ručně kladené“ nosné cihly se 3 nebo 4 viditelnými stranami.
  • Lisované cihly s vysokými otvory nebo plné lisované cihly.

Pomůže algoritmus

Existuje speciální tabulka, která pomáhá vypočítat množství materiálu pro každou konkrétní budovu. Vypočítat množství surovin pro dům 10×10 metrů.

Shrňte délku všech stěn budoucího domu: 10×4 = 40 m.

Vypočítejte vnější plochu cihlové zdi: 40×3 = 120 m2, kde 3 je výška jednoho patra. V případě dvoupatrové budovy bude tedy plocha stěny 240 čtverečních (40×6). Dále budeme provádět výpočty na příkladu projektu jednopatrové budovy.

Najděte konkrétní množství materiálu. K tomu je nutné násobit plochu stěn referenčním množstvím spotřeby cihel. V případě, že je plánováno zdvojené zdivo, je zapotřebí 204 cihel na 1 m2. Použijte vzorec: 120×204 = 24480 – to je kolik cihel je potřeba (včetně spár).

-jik-
Foto: iStock

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*