Střecha

Pálená střecha je korunou každého domu – 5. díl: Rekonstrukce střechy

Rekonstrukce střechy je samozřejmě obrovský projekt. S dobrou izolací a montáží kvalitních střešních oken ale dlouhodobě ušetříte.

V první řadě vyvstává otázka, kdy se musí střecha renovovat? Jak dlouho taková střecha vydrží? V průměru lze předpokládat, že střecha vydrží 50 až 60 let. Existují samozřejmě faktory, které mohou životnost střechy zkrátit. Například malé slunění. Tašky pak nemohou dobře vyschnout a zezelenají. Jestliže plánujete na střeše postavit fotovoltaický systém nebo něco podobného, pak si předem ověřte, zda není nutná renovace, protože poté to bude velmi obtížné. Hlavně jde o statiku střechy.

A pokud jsou všechny staré tašky a latě už tam dole, máte také možnost nainstalovat nadkrokevní izolaci. Pokud rekonstruujete střechu nebo zvažujete, zda je to nutné, pak si položte otázku zateplení. Máte již střechu zateplenou? A pokud ano, jak je dobrá? Zamyslete se také nad tím, zda chcete podkroví (v určité chvíli) rozšířit. To s sebou přináší velkou úsporu energie, která se z dlouhodobého hlediska vyplatí i finančně.

Na dobré izolaci byste rozhodně neměli šetřit, tím spíš, že ta je při rekonstrukci střechy tak jako tak povinná. Máte ale také mnoho výhod, jako je úspora nákladů na vytápění nebo lepší tepelná izolace v létě.

Krok za krokem

Ale jedno po druhém. Nejprve si rozmyslete, co chcete dělat. Zde je několik možností:

 • Nová střešní krytina
 • Zlepšit izolaci
 • Nainstalujte nebo vyměňte světlíky
 • Nainstalujte vikýř
 • Vytvořte podmínky pro půdní vestavbu
 • Zvolte tvary střech

Jaké by byly vaše vlastní čtyři stěny bez střechy? Nejen, že udrží vaši hlavu v suchu, ale také chrání stavební látku vašeho domova před větrem a počasím. Možností, jak navrhnout střechu, je nespočet. V průběhu architektonické historie se vyvinula řada tvarů střech, které byly realizovány právě tolika střešními krytinami.

Také čtěte: Pálená střecha je korunou každého domu – 1. díl: Podoby střechy a její konstrukce

Postup při renovaci

Přípravné práce. Renovujete nebo vyměňujete starou střechu? Pokud jde o výměnu, přípravné práce jsou těžké! Protože nejprve musí být odstraněna stará a/nebo poškozená střecha.

K tomu jsou nutné následující kroky:

 • Nejprve odstraňte starou střešní krytinu. Poté přichází na řadu odstrojování, tedy odstranění starých střešních latí. Použijte k tomu páčidlo nebo šikovnou lištu.
 • Poté zameťte krokve a v případě potřeby odstraňte staré hřebíky zaseknuté v trámech.
 • Pak se zbavíte starého okapu, okapových háků a sněhových zábran.
 • Staré antény a jejich držáky může být rovněž nutné demontovat.
 • I starý komín se často musí demontovat.

Krytí střechy

Když jsou všechny přípravné práce hotové, můžete začít! Tašky se kladou na střešní latě, které se připevňují přes sklon střechy – částečně je připevněte. Plechové střechy, čistě lepenkové střechy nebo zelené střechy se naopak pokládají na střešní bednění. Na vaznice krokví lze samonosně pokládat pouze vlnité plechy, trapézové nebo vlnité plechy.

Hrubý odhad nákladů

Převážná část nákladů na zastřešení pochází z nákladů na materiál a práci pokrývače. Obě nákladové položky závisí na typu a ploše střechy.

Na co se často zapomíná: Fixní náklady často vyplývají z lešení. Náklady na lešení do značné míry závisí na tom, jak dlouho bylo lešení na místě, a samozřejmě na tom, zda se má krýt vícepodlažní nebo jednopodlažní dům.

Pokud chcete ušetřit peníze, můžete pokrývačům pomoci tím, že uděláte přípravné práce a pomůžete jim i jinak. Skutečnou práci raději přenechte profesionálům. Znají své řemeslo a mají potřebné zkušenosti.

Na co si dát pozor

Obvykle kladou pokrývači velký důraz na obzvláště rovnoměrné a čisté položení krytin a na úhledně zarovnané okraje střechy. Za tímto účelem musí tesař nebo pokrývač rozdělit plochu střechy na délku a šířku paluby příslušného střešního výrobku, přičemž se chce, pokud možno vyhnout řezání jednotlivých prvků. Toho lze nejsnáze dosáhnout u velkých, obdélníkových, rovných ploch s rovnoběžnými vnějšími hranami a bez průniků.

Ve skutečnosti jsou všechny tyto situace velmi zřídka přítomny současně. Proto je obvykle nutné provést úpravu. Zatímco u novostaveb lze tyto dodatečné práce pozitivně ovlivnit podrobným předběžným plánováním přizpůsobeným střešní tašce, renovace starých střech nebo nejpozději u památkově chráněných budov vyžaduje na jedné straně řemeslnou zručnost montážní firmy a na druhé straně flexibilitu střešní tašky, aby bylo dosaženo technicky i vizuálně bezchybného výsledku.

Také čtěte: Rekonstrukce střechy se službou 3D vizualizace střechy a jejím zaměřením

Stejně jako u volně tvarovaných půdorysů podlah a drobných mozaikových dlaždic platí i u střešních ploch, že čím jsou pod úhlem, pokřivené nebo šikmé, tím lépe je lze pokrýt. Například kuželové zastřešení věže, úzké údolí nebo zakřivené vikýře lze dobře pokrýt břidlicí, dřevěným šindelem nebo obyčejnými taškami. Všechny jsou ploché, neprofilované, tenké a nepropojené. Vzájemné překrývání s prakticky neomezenou kluznou plochou je proto zcela bezproblémové.

Nedostatek vzájemné provázanosti má však za následek i nevýhodu těchto krytin, a to vysoký standardní sklon střechy. Pokud má střecha malý sklon, může být vhodné použít zámkovou dlažbu s nižším standardním sklonem střechy. Jak ale pokrýt pokřivené nebo zakřivené střechy zámkovou dlažbou? Klíčové jsou pro to dva faktory: příprava a příprava spodní stavby a možnou krycí vůli střešní tašky.

Přednostně je třeba zkontrolovat nosnost podkladu a případné napadení škůdci. Napadené části je třeba odstranit a nahradit je, pokud možno nepoškozeným dřevem se stejnou vlhkostí. Po kontrole všech dřevěných dílů a spojovacích bodů na krokvích, vaznicích, sloupcích, výměnách atd. lze zahájit vizuální korekci.

U všech dřevěných krovů dochází v průběhu let vlivem vysychání krokví (smršťování, kroucení) a účinků zatížení zvenčí (sníh, vítr) nebo zevnitř (vestavby, statické změny) k více či méně výrazným deformacím střešních ploch, které jsou samy o sobě rovné. Tesař nebo pokrývač by je měl před novým zastřešením co nejvíce vyrovnat. Například prověšené krokve jsou obloženy dřevěnými latěmi. Naproti tomu hrbaté krokve lze do jisté míry hoblovat, pokud to dovoluje statika.

Pokud dřevostavbu a střešní krytinu neprovádí stejný dodavatel, je vhodné, aby pokrývačská firma věnovala zvláštní pozornost tomu, zda subdodavatel pečlivě provedl popsaná vyrovnávací opatření. Je to proto, že opravu po provedeném zastřešení lze realizovat pouze s velkým úsilím. To platí zejména při použití hladkých dlaždic, protože neošetřené prohlubně a vyvýšeniny jsou pak obzvláště snadno vnímány jako rušivé.

Střecha je ozdobou budovy. Tvoří konstrukční uzávěr níže položených místností a chrání je před sluncem, větrem a povětrnostními vlivy. Stejně jako vnější stěny budovy (fasáda) je tedy střecha hranicí mezi interiérem a exteriérem. Kromě střech budov existují také střechy, které jsou konstruovány nad volnými plochami, například jako tzv. létající střecha. Takto se označuje konstrukčně nezávislá ochranná střecha, která jako by se vznášela nebo létala. V tomto článku vám vysvětlíme vše, co potřebujete vědět o střechách: včetně nejdůležitějších technických pojmů, typické konstrukce a běžných tvarů střech. Budeme se zabývat také možnostmi zateplení střechy, které jsou pro energeticky účinnou renovaci zásadní.

-jik-
Foto: iStock, archiv

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*