Střecha

Rekonstrukce střechy se službou 3D vizualizace střechy a jejím zaměřením

Příprava rekonstrukce střechy je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí investora, respektive majitele nemovitosti. V minulém století se v našich zeměpisných šířkách výměna krytiny prováděla většinou z důvodu její končící životnosti. Šlo o prostou náhradu stávající krytiny za novou, mnohdy s využitím původního laťování, bez dalších nároků na tepelněizolační funkci střechy. Krytina se v rámci rekonstrukce vyměňovala jen zčásti, jednotlivé kusy se přebíraly a doplňovaly.

Až v osmdesátých letech 20. století se půdní prostory začaly postupně  využívat jako obytná podkroví. Spolu s tím se začaly zvyšovat nároky nejen na technická, tepelnětechnická, ale i na designová řešení střech.

Pakliže statika objektu a stav krovu umožňují využít podkroví jako obytný prostor, nemovitost se touto úpravou významně zhodnotí. Majitel stavby tím navíc může získat originálně řešený interiér, například pokud se rozhodne přiznat dřevené části konstrukce a začlenit je do prostoru jako designový prvek.

Rekonstrukce střechy, při níž má vzniknout nová bytová jednotka či jiné podkrovní prostory, nepředstavuje v současnosti jen pouhou výměnou krytiny „kus za kus“, ale plnohodnotnou stavbu s nároky na řešení statické, tepelnětechnické a zároveň designové.

Příprava rekonstrukce střechy, pokud zahrnuje například i částečnou výměnu krokví, jejich zesílení či osazení nových oken – střešních, vikýřů apod. –, podléhá stavebnímu povolení. Je tedy potřeba mít správné podklady pro projektanta a poté i pro realizační firmu.

Před rekonstrukcí střechy je tedy doporučena návštěva statika, který zhodnotí statický stav krovu a budovy pro případné další zatížení střechy a zároveň základů. Pokud například objeví dřevěné prvky napadené houbou či červotoči, navrhne případná další opatření, kupříkladu jejich výměnu.

Důležité je také zjistit, v jakém stavu jsou takzvané pozednice, tedy trámy, které bezprostředně leží na zdivu.

Při rekonstrukci je nutné počítat s použitím tepelněizolačních materiálů, které dle platných norem zajišťují tepelnou pohodu v podkroví v zimě i v létě, a tím minimalizují tepelné ztráty objektu. Dnes již například nestačí vyplnit prostor mezi dřevěnými krokvemi skelnou či kamennou vatou, ale pro splnění nároků normy na tepelnětechnické ztráty objektu jsou nutná i další opatření – větší tloušťky izolantů nebo využití nových tepelněizolačních materiálů na bázi PIR (iRoof), které i při nižších tloušťkách spolehlivě zabezpečí dokonalé zateplení podkroví.

V praxi není ideální využívat původní, mnohdy vyloženě nesprávně zvolené zateplení mezi krokvemi z různých, dnes již zastaralých materiálů, tedy bez parotěsných fólií apod. Případným dozateplením mohou dodatečně vzniknout vady v dřevěné konstrukci způsobené vlhkostí (její kondenzací uvnitř chybné skladby), což se může projevit až po několika letech. Oprava pak bývá velmi těžko realizovatelná.

V tomto případě lze dřevěný krov v interiéru takzvaně přiznat a vytvořit zajímavě řešené podkroví při nezmenšené konstrukční výšce. Je třeba si uvědomit, že zvyšováním tloušťky tepelného izolantu (běžně 30 centimetrů) směrem do interiéru se konstrukční výška podkroví zmenšuje. Dřevěné krokve v rámci České republiky mívají obvyklou výšku 14 až 16 centimetrů.

Určení tloušťky izolantu je důležité nechat na odborníkovi – specialistovi, který je schopen vypočítat vlhkostní poměry a vytvořit i posouzení detailu u komplikovanějších tvarů střech. Obcházení těchto výpočtů se mnohdy nevyplácí. Jsou běžné i případy nevratného poškození krovu způsobeného vlhkostí vlivem chybné skladby střešního pláště, kdy po několika  letech tzv. bezchybné funkce je uvnitř skladby střechy zjištěn katastrofální stav. Je třeba důsledně kontrolovat nejen opravu statických prvků, ale zejména i správnou aplikaci parotěsných fólií, parozábran a doplňkových hydroizolačních vrstev pod krytinou. Střecha funguje jako systém v celé skladbě, nikoli jako pouhý ochranný prvek objektu s estetickým účinkem.

Pro výběr střešní krytiny je důležitý nejen vzhled, který mnohdy bývá prioritou, ale i vhodnost použití jednotlivých typů krytin s ohledem na sklon a členitosti střechy.

Pokládka krytin se v České republice provádí v souladu s pravidly vydanými Cechem pokrývačů, klempířů a tesařů, na která navazují i doporučení výrobce. Důležitými parametry pro stanovení skladby doplňkové hydroizolační vrstvy je podle stávající legislativy počet tzv. zvýšených požadavků – vedle sklonu střechy výška stavby, členitost střechy, využívání podkroví, klimatické podmínky v místě stavby a zvláštní předpisy (např. památková péče). To mimo jiné znamená, že pokud řešíme rekonstrukci identické střechy na různých místech v rámci České republiky, může být skladba střechy rozdílná.

Obecně se doporučuje minimalizovat prostupy, komplikované tvary a atypické detaily, naopak ideálem je – a současné trendy tomu naštěstí přejí – jednoduchý tvar střechy bez zbytečných zdobných prvků, používaných hojně před 30 lety…

I z pohledu investice je tvarově jednoduchá střecha levnější, a to jak po materiální stránce, tak z hlediska nákladů na práce klempířské, pokrývačské či tesařské.

V praxi se používají osvědčená systémová řešení vybraného výrobce střechy s vypočtenými skladbami, technickým zázemím, poradenstvím a dalšími službami.

Ideální je využívat i realizační firmy proškolené v navržených systémech, s praxí a zkušenostmi a se zárukou kvality provedeného díla.

3D vizualizace střechy s jejím zaměřením je rychlým digitálním nástrojem nejen pro zaměření střechy, následnou možnost kalkulace, ale zejména pomocníkem pro výběr barvy, typu krytiny i barvy fasády, a to vše v reálných parametrech stávající nemovitosti.

Pokud tedy uvažujete o rekonstrukci střechy vašeho domu, máte v současnosti možnost využít řešení pomocí 3D vizualizace, abyste viděli, jak bude vaše nová střecha vypadat ve skutečnosti. Reálná vizualizace pomůže představit si budoucí střechu i v detailu. Existuje možnost vybrat si z široké palety modelů střešních krytin, povrchů a barev. Díky rozsáhlé nabídce si vybere opravdu každý investor. Na základě adresy objektu bude během několik dní vyhotovena reálná představa střešní krytiny Tondach, šitá na míru přesně pro váš dům.

V úvodní fázi rozhodování o rekonstrukci střechy jde o rychlou a zároveň přesnou představu o budoucí střeše.

Jak funguje 3D vizualizace se zaměřením střechy?

Po zaslání adresy vašeho domu bude do tří dnů vaše střecha zaměřena a pomocí 3D vizualizace bude následně namodelováno, jak bude střecha  po rekonstrukci vypadat.

Prostřednictvím e-mailu vám bude zaslán odkaz na aplikaci s virtuálním domem, kde si budete moci zobrazit různé typy střešní krytiny, povrchy a barvy, a to vše včetně fasády.

Na základě zaměření bude vyhotovena přesná kalkulace materiálu pro vaši střechu:

  • 3D vizuální podoba se zaměřením vaší střechy
  • cenová nabídka s detailním rozpisem materiálu na dodávku střešní krytiny Tondach (kompletní střešní systém Tondach včetně tepelněizolačního systému iRoof)
  • odborné poradenství k cenové nabídce

Zdroj: Wienerberger

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*