Střecha

Jak kosmický průmysl může změnit i vaši střechu

Ano, je to trochu nadsázka, on vlastně nezmění střechu a určitě ne tak, abyste si toho vy nebo sousedé všimli na první pohled. Ale změní to, co je pod střechou a změní to tak, že ušetříte místo i peníze. 

Střecha není jen koruna domu, má i velký podíl na jeho vnitřním komfortu. Právě ona je totiž místem častých tepelných ztrát i zisků. Jinými slovy, významně ovlivňuje vnitřní tepelně-vlhkostní parametry budovy. A má tak značný podíl na tom, jak se ve svém domě budete cítit.

Výše řečené je důvodem, proč Wienerberger a jeho značka Tondach věnují střeše velkou pozornost. Položit tašky umí kdekdo, ale to samo o sobě kvalitní střechu neudělá. Rozhoduje to, co je pod střechou, tedy doplňková hydroizolační vrstva. A že se nevyplatí ji podceňovat, to potvrzuje Rudolf Prus, technický poradce značky Tondach, který pozná kvalitní, respektive nekvalitní střechu na první pohled.

„Kvalitní střecha ze skládané krytiny musí být především větraná a správně izolovaná. A největší chyby se dnes dělají právě v tom, co je pod krytinou. Vzhledem k našim nárokům a k legislativě je střecha trochu věda, roli nehraje jen sklon, ale i místo stavby, výška budovy, členitost, konstrukce… Špatná střecha přitom může mít životnost klidně desetinovou oproti té kvalitní.“

Srdce na střeše

Pravda je, že pokud jde o tepelně-izolační schopnosti, chce se dnes po stavbách to, co si dříve neuměl nikdo ani představit. A jestliže se před lety mělo za to, že vše vyřeší konvenční izolace, dnes se to ukazuje jako nemožné. V zásadě platí, že schopnost izolovat odpovídá tloušťce izolační vrstvy. A nelze nad tím mávnout rukou, protože u běžných izolací může rozdíl – mezi tím, co stačilo včera a co bude potřeba zítra – činit až půl metru. To je cena, kterou platit nechcete.

Naštěstí věda dokáže zázraky. Kosmický průmysl pro izolace vesmírných sond vyvinul před lety  tvrdou polyuretanovou pěnu, známou dnes v upravené podobě jako polyisokyanurát, zkráceně PIR. Má skvělý poměr tepelné izolace vzhledem k tloušťce, hmotnosti i pevnosti, je to materiál plně recyklovatelný a zdravotně absolutně nezávadný. To vše využila později medicína, která v polyisokyanurátu objevila vynikající materiál pro umělé srdeční chlopně. A zmíněné výhody nepřehlédlo ani stavebnictví. Izolační schopnost této pěny je totiž oproti běžným izolačním materiálům takřka dvojnásobná a životnost v podstatě neomezená.

To vše jsou důvody, proč se i u nás staly za necelé tři roky nadkrokevní izolace jednoznačným trendem. „Když jsme v roce 2019 se systémem iRoof přišli, byla to novinka, zákazníci se ptali na to, co to vůbec je. Dnes se stává standardem a zákazníci spíše chtějí doporučení, jako tloušťku, jakou parobrzdu,“ potvrzuje Pavel Kaderka, technik systému Tondach iRoof. Výhody jsou zřejmé. „Nenabízíme pouze desky, ale celý systém, se všemi doplňky, parobrzdu, tmely, kotevní vruty, folii… iRoof zcela eliminuje problém tepelných mostů, montáž je jednoduchá a výsledkem je díky ideálním teplotně-vlhkostním podmínkám zdravé a komfortní vnitřní klima,“ doplňuje Pavel Kaderka.

Šetřete na správných místech

Nabízí se otázka, zda je systém natolik jednoduchý, že je určen i pro svépomocníky, kterých je v Česku stále vysoké procento. Pavel Kaderka ovšem nabádá k úvaze.

„Bývá to častý dotaz, na stavbách chybějí ruce. Umím si představit, že na jednoduchou sedlovou střechu si opravdu zručný člověk může troufnout. Ale je to vlastně šetření na nepravém místě. Největší výhoda zateplení nad krokvemi je v tom, že ho provede stejná firma, která dělá krovy a krytinu. iRoof je vlastně mezikrok – krovy, palubky, izolace, krytina. Určitě pro dokonalý výsledek vyžaduje zkušenost a preciznost položení, například parobrzda musí být na svislou konstrukci napojena vzduchotěsně. Existuje také celá řada detailů, zvláště u složitějších, členitějších střech s nejrůznějšími prostupy, které musí řešit odborník. A samozřejmě platí, že vždycky by návrh střechy včetně izolace měl navrhovat projektant. My sice doporučujeme určité skladby, ale ty nejsou použitelné všude, dokonce ani iRoof nemusí být použitelný všude. Takže svépomoc úplně nevylučuji, ale nechat to na tesařské či pokrývačské firmě, která vám zhotoví kompletní střechu a následně nese záruky, je určitě lepší volba a v konečném součtu i levnější.“

Stavba a vlhkost
Stavební konstrukce, to nejsou jen dispozice domu a stojan pro střechu, musejí toho zvládnout mnohem víc. Jedním z nejdůležitějších úkolů je práce s vlhkostí. Ta vzniká v každé budově a domácnosti nejsou výjimkou: lidé, zvířata i rostliny dýchají, obvykle se doma vaří, pere, koupe, myje…

Vlhkost má od přírody jednu vlastnost – chce dosáhnout rovnovážného stavu. Proto molekuly páry pronikají z místa s vyšší koncentrací do místa s koncentrací nižší, klidně i přes zdi. Konstrukci domu ani zdravému a komfortnímu vnitřnímu prostředí ale samozřejmě vysoká vlhkost neprospívá. Proto Wienerberger prosazuje ve svých řešeních konstrukcí difúzně propustné materiály. To platí i v případě doporučovaných skladeb střešního pláště. Při vhodně zvolené skladbě vytváří iRoof střechu, která umožňuje prostup par a doslova dýchá.

Několik rad závěrem

Rozhodnete-li se pro iRoof, určitě neuškodí poradit se s odborníky. Zní to jako samozřejmost, ale praxe ukazuje, že to zdaleka neplatí. „Projekty jsou často typizované, řada projektantů příliš neřeší ve svých projektech technologický vývoj, mají určitou setrvačnost. Poměrně často se tedy stává, že se projekt v průběhu stavby mění. Je proto dobré znát limity jednotlivých řešení,“ upozorňuje Pavel Kaderka. Mohlo by se zdát, že nejvhodnější budou desky Classic Alu. Pravda, mají o něco lepší parametry, ale pozor – je to řešení pro difuzně uzavřené systémy. Desky Comfort se samolepicí fólií zase nejsou vhodné pro členitější střechy, protože na nich práci spíše přidělávají než by ji šetřily.

„Na začátku se nejvíce prodávaly desky s hliníkovou vrstvou, ale dnes stavebníci čím dál více projevují zájem i o jiné typy pro různé skladby. Stejně tak Comfort, desky s fólií. Na rovné jednoduché střechy bez prostupů jsou vynikající, ve většině případů ale dostávám na výpočet a řeším domy, které mají přesahy u okapů, úžlabí, nároží, a jsou poměrně členité. V takovém případě tento typ desky pozbývá své výhody, protože stejně musíte na všechna napojení a řešení detailů určité množství střešní fólie použít. Stejně tak na členitých střechách desku bez fólie můžete otočit a použít oboustranně, což zmenší prořez. Zároveň je možné si zvolit odpovídající typ střešní fólie a nebýt limitován pouze jedním typem již integrované fólie. Proto ve většině případů je volbou deska ve variantě Classic,“ vysvětluje odborník detaily.

Tyto zkušenosti na školeních předává také tesařským a pokrývačským firmám, které chtějí položení nadkrokevní izolace nabízet. Jejich počet roste stejně rychle, jako roste zájem o izolaci, která je vlastně výsledkem výzkumu a vývoje materiálů pro kosmický průmysl. Výsledkem  poměrně revolučním, takže pro blízkou budoucnost experti žádné dramatické novinky neočekávají. „Nějaké výrazné vylepšení vlastního produktu asi není v dohledu, spíše je důležité, aby byla nadkrokevní izolace správně navrhována, pro odpovídající typ stavby. Těžiště naší práce se proto dnes posunuje více k projektantům, s cílem pomoci jim, aby ve svých návrzích mohli novou technologii správně použít. Protože na trhu vidíme, že lidé si na novinku skutečně velmi rychle zvykli, víme, že funguje, ale také víme, že nevhodné použití by jí prokazovalo medvědí službu,“ uzavírá Pavel Kaderka.

Tondach iRoof je zkrátka moderní vysoce funkční izolace s dlouhou životností a vysokou přidanou hodnotou: šetří místo, dodává tepelnou pohodu, vytváří zdravé klima, v interiéru dovoluje přiznat originální dřevěné prvky krovu. Podmínkou je ovšem její správné použití a odpovídající položení. Pak v součtu skutečně znamená vyšší kvalitu za méně peněz.

Nadkrokevní střešní izolace Tondach iRoof
Systém má oproti tradičnímu skládání izolace mezi krokve celou řadu benefitů. Při realizaci zateplení pomocí PIR desek nad krokve nedochází k tepelným ani akustickým mostům přes nosnou dřevěnou konstrukci krovu, a díky propracovanému systému zámků pero–drážka je pokládka výrazně rychlejší, a přináší tak úsporu časovou i finanční. Vytvořená souvislá plocha z tepelněizolačních desek je také dostatečně pevným podkladem pro pokládku difúzní fólie bez nutnosti aplikace bedněni. Tondach iRoof vyhovuje požadavkům normy ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov

Komplexní a variabilní řešení bylo oceněno na několika stavebních a odborných akcích, mimo jiné i Zlatou medailí Stavebního veletrhu Brno v roce 2020.

V nabídce Wienerberger jsou tři typy desek, které lze použít ve třech skladbách. Desky Thermo Classic mají hodnotu lambda 0,025, ekvivalentní difúzní tloušťku Sd cca 10 m a jsou oboustranně kašírované minerálním rounem, desky Thermo Comfort jsou navíc ještě vybaveny střešní fólií s intergrovanou lepící páskou pro přelepení přesahů. A je tu také  deska Thermo Classic Alu, kterou její parametry – lambda 0,022, ekvivalentní difúzní tloušťka Sd 1 500 m a oboustranné kašírování hliníkem – předurčují pro speciální a náročné aplikace, ovšem za cenu difúzní uzavřenosti skladby.

Skladba TOP představuje použití PIR desek čistě nad krokvemi, UNI kombinuje zateplení mezi krokvemi (například minerální vlnou) s nadkrokevní izolací a RENOVA, která využívá PIR desky pod krokvemi, je určena všude tam, kde z nejrůznějších důvodů nelze zvednout výšku střechy.

Více na stránkách www.wienerberger.cz.

Zdroj: Wienerberger

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*