Aktuální téma

Moderní bydlení je bydlení v klidu a tichu

Moderní bydlení je bydlení v klidu a tichu. Pojem komfort bydlení je v současném stavebnictví spojován s různými parametry, které ovlivňují kvalitu interiérů rodinných domů. Jedním z nich je akustický komfort, na který se při navrhování domu často zapomíná. Proč je tento parametr tak zásadní, že výrobci stavebních materiálů vymysleli tzv. akustické cihly?

Zvuky, které nás obklopují, ať už uvnitř místností, domů nebo venku, mají zásadní vliv na naši psychiku i fyzické zdraví. Záleží samozřejmě na síle, resp. intenzitě zvuku, na době, po kterou na organismus působí, a rozhodují i další faktory. Hlasitost zvuku je přitom subjektivní veličina – závisí i na citlivosti sluchu na zvuky různé frekvence či na tom, zda je příjemce posluchačem dobrovolným nebo nedobrovolným: Vaše psychika bude trpět jinak, budete-li hostem na bujaré narozeninové oslavě, nebo sousedem, který musí hluk z této oslavy poslouchat uprostřed noci. Proto začal HELUZ pro příčky mezi místnostmi vyrábět akustické cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená, které díky vložené minerální vlně kromě výborné zvukové izolace (vzduchová neprůzvučnost Rw = 57 dB) redukují i přenos konstrukčního hluku.

Dlouhotrvající hluk způsobuje zdravotní potíže

Akustický komfort v domácím prostředí je důležitý zejména proto, že jde o místo, kde bychom měli mít ideální podmínky k odpočinku, a to včetně těch zvukových. Rušit by nás neměly zvuky zvenčí, od sousedů ani z vedlejších místností ve vlastním bytě či domě. Často v této souvislosti zaznívá argument, že na hluk, např. z blízké továrny, baru či rušné ulice, je možné si zvyknout.

Tento názor je ale chybný, dlouhodobé vystavení nadměrnému hluku může vést ke zdravotním potížím různé povahy od podrážděnosti, neschopnosti koncentrace přes nekvalitní spánek, bolesti hlavy až po srdeční problémy a poruchy imunitního systému. Pokud slyšíte hlasy a slabší zvuky ze sousedních místností, pokud se v noci budíte s pocitem, že vás něco ruší, pokud jste podráždění, nesoustředění a unavení, bolí vás hlava a máte neodbytný pocit, že si doma neodpočinete, byť se o to snažíte, velmi pravděpodobně se problém s nadměrným hlukem týká i vás.

Práh bolesti se nachází na hodnotě přibližně 120 dB<br>
Jaká rizika představuje hluk pro lidské zdraví? Pokud budete dlouhodobě vystaveni zvuku o intenzitě přibližně 120 dB či více, která u člověka znamená práh bolesti, i při krátkodobém působení vám hrozí trvalé poškození sluchu. Takto nebezpečné může být pro uši např. startující letadlo, pokud se nacházíte v jeho těsné blízkosti. Jen o něco slabší intenzitu (cca 110 dB) má zvuk rockové kapely či diskotéky. Psychickou pohodu ale narušuje i jen hlasitý hovor, jehož intenzita může být až 70 dB. Pro srovnání – hlasitost zvuku, který neruší, se pohybuje v hodnotách do 20 dB a zažít ji můžete např. ve ztichlém lese.

Problém jsou zvuky procházející konstrukcemi

Než se pustíte do hledání řešení, je třeba vědět, co všechno má na akustický komfort v konkrétním prostoru vliv. Tvoří jej společně více měřitelných veličin různého charakteru, zásadní jsou ale zejména dva akustické parametry. První z nich je tzv. vzduchová neboli stavební neprůzvučnost, jejíž hodnotu v budovách a interiérech ošetřují i normy. Vyčísluje schopnost vodorovných i svislých konstrukcí (stěn a podlah, resp. stropů) zachytit nebo přenést hluk, který se šíří vzduchem. Veličina označovaná jako Rw se udává v decibelech.

Čím vyšší je její hodnota, tím méně zvuku prostoupí na druhou stranu konstrukce a tím méně bude ve vedlejším pokoji slyšet váš hovor, hlasitá hudba dětí, televize nebo ruch z mytí nádobí. A naopak – vy zas budete ušetřeni nežádoucího hluku z dětského pokoje. Norma pro bydlení vyžaduje schopnost konstrukce mezi pokoji nepropustit hluk o intenzitě minimálně 53 dB. Jde však o hraniční hodnotu, která odpovídá hlasitosti normálního hovoru, a i ten, je-li trvalý a nevyžádaný, má na psychiku neblahý vliv.

Opačně je to s hodnotami u druhého důležitého parametru, a to kročejové neprůzvučnosti (veličina s označením Lnw). Ta poskytuje informaci o schopnosti stavebních prvků nebo částí budov snižovat přenos kročejového zvuku zejména prostřednictvím pochozích stavebních konstrukcí, a to chůzí, skákáním či během, ale i třeba pádem předmětů na podlahu, pohybem nábytku po podlaze atp. Parametr kročejové neprůzvučnosti informuje i o schopnosti tlumit zvuk nárazy na stavební konstrukci, např. vrtáním nebo zatloukáním.

Cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

Abyste v prostoru vytvořili ideální zvukové podmínky, tedy zajistili co nejvyšší akustický komfort, lze využít různých řešení. Efektivní je postavit hluku do cesty masivní konstrukci. Tato cesta je dnes ovšem zbytečně komplikovaná, běžně dostupné jsou totiž kvalitní stavební materiály se skvělými akustickými vlastnostmi, které zajistí zvukovou izolaci při menších rozměrech, cenách i celkové náročnosti provedení.

Při snaze o dosažení co nejlepších hodnot vzduchové neprůzvučnosti významně pomůže akustická cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená určená pro příčky mezi jednotlivými místnostmi i byty. „Jde o revoluční produkt – při tloušťce pouhých 21 cm dosahuje zvukově izolačních kvalit klasické třicítky. Díky úsporné šířce nedochází ani k redukci zastavěné plochy, naopak,“ konstatuje ing. Filip Bosák, manažer technického poradenství společnosti HELUZ.

V cihle HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušené výrobce zkombinoval cihelný střep s materiálem, který nejlépe vylepšuje požadovaný parametr – minerální vlnou. „Díky unikátní konstrukci cihelného bloku pro vnitřní zdivo – dvě tvarovky spojené minerální vlnou – je tak u cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušené dosaženo ekvivalentu chování dvojité konstrukce. Kromě výborné zvukové izolace (vzduchová neprůzvučnost Rw = 57 dB) zároveň dochází k významné redukci přenosu konstrukčního hluku.

Výrazně lepší jsou i tepelněizolační vlastnosti stěny, o 45 % lepší součinitel tepelné vodivosti a součinitel prostupu tepla podstatně omezí unikání tepla z vytápěného bytu do chladnějších prostor,“ dodává Ing. Filip Bosák a doporučuje všem budoucím investorům poradit se o vhodném výběru materiálu pro hrubou stavbu s technickým zástupcem společnosti HELUZ nebo obchodním zástupcem už ve fázi projektování.

-red-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*