Stavba domu

Jednovrstvé zdění je trendem současnosti 2. díl

Častým argumentem pro volbu právě zateplovacích systémů je, že cihly pro jednovrstvé zdivo jsou dražší než klasické. To je pochopitelně fakt. Při rozhodování, z čeho stavět jsou důležité nejen tepelněizolační vlastnosti zdiva, ale je potřeba myslet i na další parametry stavby a širší souvislosti. Důležité je umět i správně spočítat a zkalkulovat veškerou práci navíc a částky za materiál, které jsou potřeba při stavbě se zateplovacím systémem. Celkový rozdíl potom už není tak velký. 

Určitě se setkáte s tvrzením, že výhodou izolantu ve skladbě zateplovacího systému je skutečnost, že snadno zakrývá určité nerovnosti při realizaci. Což naproti tomu jednovrstvé zdivo neumí a je proto náročnější na zpracování. Nebo že omítka lépe drží na izolantu než na zdivu. Samozřejmě záleží na zpracovateli, ten může stejně tak špatně instalovat izolant, jako omítat. Přesné a kvalitní cihly ale umožní nejen přesné zdění, ale i bezproblémové omítání. I tak jsme na tom s časem i cenou mnohem lépe než u zdění se zateplovacím systémem.

Cena za materiál na metr čtvereční zdiva je téměř srovnatelná u 38 T Profi a 50 EKO+ Profi. Ale na kompletním RD včetně použití doplňkových cihel a překladů je cena cihel 38 T Profi nižší až o 8 %. V případě srovnání jednovrstvého zdiva 38 T Profi a klasického zdiva s ETICS, záleží na použitém materiálu pro zateplení a kvalitě provedení skladeb.

Pasivní dům ze systému HELUZ
Když staví projektant, vznikne doslova vzorový pasivní dům. Jeden takový vyrostl na kraji jihočeské obce Myslkovice z cihel HELUZ Family 50 2in1, tedy z materiálu, který i bez dodatečného zateplení dosahuje nejlepších tepelněizolačních parametrů na trhu. „V tomto jsem měl jasno,“ říká projektant a zároveň investor a vysvětluje: „Dělal jsem si srovnání s klasickou nezateplenou třicítkou cihlou plus vnější polystyrén jsem se dostával víceméně na cenu zateplené cihly HELUZ Family 50 2in1. Navíc u jednovrstvého zdiva se mi líbilo, že dostávám bonus v podobě pevné tvrdé fasády zvenčí, do které když dítě jednou uhodí řídítky kola, tak se nic nestane, protože pod omítkou není měkký polystyrénový podklad. Další výhodou jednovrstvé konstrukce je delší životnost než v případě vnějšího zateplovacího systému a zdravější vzduch v interiéru, protože zdivo bez vnějšího zateplení lépe dýchá – takže to byla jasná volba.“

Výhody jednovrstvého zdiva

• Životnost a ekologie

Životnost cihel se odhaduje na 180 let a je podstatně delší než životnost samotného zateplovacího systému, který výrobce garantuje po dobu 30 let. Zdivo je pevné, ohnivzdorné, odolá extrémnímu počasí i různým organismům. Stavba po dokončení nepracuje, nehrozí popraskání omítek ani jiné deformace. Cihelné zdivo opatřené vnitřní a vnější omítkou je zároveň daleko méně náchylné na degradaci. Ať již biologickou (ulpívání řas, plísně), tak i mechanickou (odolnost fasády proti klování ptáků, dětským hrám – nejen míčové hry, i kolo opřené o polystyrenem zateplenou fasádu do ní může udělat díru apod.). Zateplovací systém je po určité době nutné sundat a instalovat nový. Zásadní se tak může v současné době stát i otázka, jak správně likvidovat zateplovací systém po uplynutí doby jeho životnosti na konstrukci. Zda jej dále recyklovat nebo vyhodit?

Při srovnatelné pevnosti bloku má 38 T Profi až o 30% lepší únosnost zdiva fk. Vatové cihly mají obecně vyšší únosnost z důvodu umístění keramických žeber nad sebou, a tedy větší využitelnosti keramiky oproti voštinovým cihelným blokům. Při záměně pojiva z malty pro tenké spáry na zdicí pěnu (např. z důvodu menší pracnosti, počasí – zdicí pěna lze zpracovávat až do -5 °C), je snížení charakteristické pevnosti zdiva pouze o asi 6 % u vatové cihly 38 T Profi oproti voštinovým cihelným blokům, kde dochází ke snížení téměř na polovinu.

• Akustika

38 T Profi má až o 6 dB lepší váženou laboratorní neprůzvučnost. Je třeba si uvědomit, že decibely nerostou rovnoměrně, ale logaritmicky. To znamená, že pokud hluk vzroste o 3 dB, tak hlučnost se zdvojnásobí.

• Difúzně otevřená konstrukce

Nehrozí hromadění vlhkosti uvnitř konstrukcí, objekt přirozeně dýchá.

Např. cihly HELUZ FAMILY 2in1 jsou plněné kuličkami z pěnového polystyrenu a ten je paropropustný. Proto neexistuje žádné riziko, že budou vodní páry v domě kondenzovat, ale naopak. Dokáží uniknout na povrch budovy. Bydlení v domech, kde se používají cihly s integrovanou izolací, je tak zdravější a tyto budovy mají velmi příjemné klima.

• Plošná hmotnost zdiva

38 T Profi má až o 68 kg/m2 nižší plošnou hmotnost. Při běžné velikosti fasády RD 200 m2 je rozdíl přibližně 14 t. Hmotnostně to odpovídá u cihel 38 T Profi asi deseti paletám.

• Menší množství technologických kroků

Méně kroků i materiálů garantuje rychlejší postup stavby, a to znamená i levnější. Navíc odpadá starost s logistikou a uskladněním zateplovacího materiálu, v neposlední řadě je potřeba i menšího počtu pracovníků. Podstatná je ale eliminace chybovosti v rámci konstrukce, protože čím více pracovních kroků, tím větší šance chybovat.

U vatové cihly 38 T Profi se vyrábí pouze jedna doplňková cihla, která se používá do okenních a dveřních otvorů. V případě voštinových cihel jde o dva až tři typy doplňků – použití v rozích a v okenních a dveřních otvorech.

Cihly 38 T Profi mají jednoduchou vazbu v rohu, bez použití doplňkových cihel. U vatových cihel je menší riziko špatného použití doplňkových a není třeba žádný dodatečný izolant do ostění a parapetu.

U vatových cihel obvykle dosahují kotevní prvky vyšší únosností i oproti voštinovým cihelným blokům (v závisti na typu a výrobci kotevních prvků). Je to z důvodu silnějších keramických žeber, ideálně s kotevním prvkem přes více žeber.

38 T Profi má o pětinu rychlejší zdění oproti 50 EKO+ Profi, při běžné ploše zdiva u RD 200 m2 úspora u jednoho zedníka 42 hod (5 dnů). Oproti 30 Profi je třeba počítat i s pracností ETICS.

Jedním z hlavních benefitů jednovrstvého zdění je tedy několikanásobně vyšší rychlost a přesnost stavby, které zároveň znamenají menší odpadovost i menší nároky na výrobu a uskladňování různých materiálů. Další velkou výhodou je stabilita jednovrstvé konstrukce a její dlouhá životnost. Podstatná je i eliminace chybovosti v rámci konstrukce. Jednovrstvé zdivo lze proto označit za trend současnosti. A to jak z hlediska energetické úspornosti, tak i z pohledu ekologie a životnosti stavby.

Volba a preference

Vždy bude záležet na finální volbě investora a na jeho preferencích. V článku jsme se pouze snažili ukázat výhody a přednosti jednovrstevného zdiva ať již jsou bloky plněné minerální vatou či polystyrénem. Proto nám dovolte finální zhodnocení. Výhodou jednovrstevné konstrukce jsou: mechanická odolnost fasády, životnost omítkového systému, difúzní otevřenost, lepší požární odolnost, akumulace a tepelná setrvačnost konstrukce, jednoduchost realizace a není vždy nezbytně nutné ihned dokončit fasádu.

Pokud bychom chtěli porovnávat možnosti jednovrstvého a zatepleného zdiva u novostavby, cenový rozdíl obou řešení, správně provedených, se cenově neliší tolik, kolik by se mohlo na první pohled zdát. Vždy srovnáváme stejný výkon zdiva, tedy součinitel prostupu tepla U. Výhoda je v úsporách tloušťky zdiva, tedy ne v úspoře tepla. Rozdíl není v tom, co se protopí, je mnohdy zanedbatelný v rámci jednoho roku. Rovněž je třeba zmínit, že rozdíl v ceně bude ve finále ještě o něco odlišný s ohledem na náklady (nebo úspory) za kotvení běžných součástí stavby do obvodového pláště.

Finančně nejdůležitějším hlediskem, který by mohl ovlivnit finální rozhodování, je v tloušťce zdiva. Na dvoupatrovém RD o půdorysech 10 x 12 m to obnáší zhruba 10 m2 podlahové plochy navíc. Při tržní ceně 100 tis Kč/m2 představuje celková hodnota plochy jeden milion korun.

-red-
Zdroj: Heluz, Wienerberger, Cihlářský svaz Čech a Moravy

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*