Stavba domu

Stavíme zeď na zahradě

Zahradní zeď lze postavit z kamenů, cihel nebo prefabrikovaných betonových prvků. Zahradní stěny dodávají kompozicím rostlin charakter. Pokud je postavíte podle osvědčených zásad, mohou vydržet mnoho let. Jak postavit zahradní zeď?

Stěny jsou důležitým prvkem zahradního prostoru. Obvykle je stavíme z funkčních důvodů, tj. když chceme oplotit pozemek, rozdělit vnitřní prostor zahrady nebo když sklon terénu způsobuje erozi půdy či sesuvy, aby se podepřely masy zeminy. Můžeme také postavit zeď, která odřízne část svahu, čímž ho zkrátí a lépe využije prostor. Za ocenění však stojí i estetická stránka těchto staveb. Zahradní zídky zpestřují prostor zahrady a dokonale ladí s rostlinami. Lze z nich vytvořit působivé vyvýšené záhony a osázet nejen koruny těchto stěn, ale i jejich svislé roviny.

Kamenná zahradní zeď

Pokud se rozhodnete pro kamennou stavbu, je nejlepší použít místní materiál: kameny nasbírané na polích nebo získané z blízkého lomu. Pokud je nemáte k dispozici, můžete se samozřejmě zásobit ve stavebninách nebo zahradnických centrech. Nejodolnější jsou horniny magmatického původu, jako je žula, čedič a syenit. Méně odolné jsou erodované vápence. Pískovec i vápenec jsou porézní, takže snadno absorbují vodu a časem zarůstají řasami. Tato patina však nijak nenarušuje kompozici zahrady.

Cihlová zahradní zeď

Oblíbené jsou také cihlové zahradní zdi. Klinkerové vypadají úhledně, čistě a vydrží beze změny mnoho let. Klinkerové cihly jsou odolné vůči dešti, slunci, mrazu a větru a také vůči mechanickému poškození. Lze ji také snadno očistit od bláta a prachu vodou a od olejových skvrn nebo vápenných výkvětů pomocí specializovaných komerčně dostupných přípravků. Běžné stavební cihly jsou méně odolné vůči povětrnostním vlivům.

Cihly z nich vypadají nejlépe v zahradní části pozemku. Jsou vhodné zejména v případě, že chcete navodit nostalgickou atmosféru, protože poměrně rychle tmavnou a drolí se (nejsou odolné proti mrazu). Díky tomuto zrychlenému stárnutí dokonale „vrostou“ do zahrady. Pro prodloužení jejich životnosti je dobré izolovat stěnu proti vlhkosti v místě styku se zemí (svah nebo úrodná půda vyvýšeného záhonu) vrstvou dehtového papíru na lepence a zakrýt ji stříškou.

Betonová zahradní zeď

Firmy vyrábějící betonové bloky a desky často nabízejí také prefabrikované bloky nebo tvarovky pro zdění. Jsou odolné proti povětrnostním vlivům. Některé jsou naplněny zeminou a po postavení konstrukce osázeny okrasnými rostlinami.

Neat and tidy garden with granite wall and solid block steps

Dva způsoby výstavby zahradních zdí

Cihlová zeď se skládá z prvků (kamenů nebo cihel) spojených cementovou nebo vápennou maltou. Stojí na betonovém základu 20-80 cm hluboko v zemi. Platí pravidlo, že čím vyšší je zeď a čím soudržnější je půda, tím hlubší by měly být základy. Na špatně propustném podloží je třeba pod základ položit vrstvu zhutněného hrubého štěrku nebo štěrku, aby se zajistilo dobré odvodnění. Pokud je stěna dlouhá, provede se každých několik metrů svislá dilatační spára (rovněž procházející základem). Tím se zabrání praskání tuhé konstrukce stěny. Mezi stěnu a podpíraný svah by měla být položena drenážní vrstva z hrubého štěrku nebo podsypu, zejména pokud je půda málo propustná (zmírní se tak škodlivé účinky vody stékající po svahu na stěnu). Ve spodní části drenážní vrstvy musí být po celé délce zdi položeny drenážní odtoky, které zachytí vodu a odvedou ji do absorpční komory nebo před líc zdi (v druhém případě by měly být 15 cm nad zemí instalovány plastové odtoky nebo kovové trubky, případně by měly být při zdění ponechány mezery mezi kameny). Pokud je půda propustná, není taková drenáž nutná.

Suché zdivo je tvořeno kameny kladenými bez malty. Pro jeho stavbu zvolte zploštělé kameny, nejlépe se dvěma plochami víceméně rovnoběžnými a třetí k nim kolmou. Tak se vám budou díly lépe skládat dohromady. Měly by ležet tak, aby se v po sobě jdoucích řadách svislé mezery mezi nimi vzájemně míjely, a pokud se spojují, nemělo by to být ve více než dvou vrstvách. Konstrukce bude stabilnější, pokud kameny položíte s mírným sklonem směrem k podloží. Při stavbě suché zídky je nutné – pro spojení konstrukce se zemí – položit každých několik desítek centimetrů napříč každou řadou dlouhý a plochý kámen tak, aby se jeho jeden konec (vyčnívající za líc zdi) zabořil do země. Strukturu suché zdi lze zpevnit spojením části kamenů maltou (umístěnou tak, aby nebyla vidět) nebo – pokud podpírá svah nebo obklopuje vyvýšené lůžko – pokrytím povrchu ve styku se zemí maltou. Suché stěny do výšky 50 cm nepotřebují základy. Stačí, aby nejnižší vrstva kamenů v zemi byla z poloviny zakryta. U vyšších stěn by se pod ně měl položit podklad ze zhutněného štěrku nebo drceného kamene nebo 20-30 cm betonového základu. Pokud mezery mezi kameny vyplníte zeminou, vytvoříte dobré podmínky pro růst mnoha skalniček. Takové stěny osázené rostlinami (tzv. květinové stěny) jsou mimořádně účinným prvkem zahradní dekorace.

Čím větší je výškový rozdíl, tím větší je tlak zemních mas za stěnou. Málo soudržná zemina působí na stěnu větším tlakem než zemina soudržná, protože se snadno sesouvá. Nosná konstrukce proto musí být pevná a odolná vůči působícím silám. Opěrné stěny do výšky přibližně 100 cm si můžete postavit sami. Vyšší vyžadují zapojení stavaře, který vypočítá tlak zemních těles, jež mají být podepřeny, a výsledné parametry stavby.

Dobrá rada:
Materiál, ze kterého zahradní zeď postavíte, může ovlivnit vaše rostliny. Pískovec a vápenec jsou teplejší než žula, takže se na nich a v jejich okolí budou lépe cítit druhy, které milují teplo. Na druhé straně vápenec vylučuje z půdy alkalizující látky. Pro výsadbu vápencových zdí vybírejte rostliny, které mají rády vápno v půdě nebo ho snášejí.

Zahradní zeď jako zpevnění svahu

Místo kamenné zdi podpírající masy zeminy lze v případě malého svahu postavit dřevěnou opěrnou zeď z klád nebo silných prken. Pokud naopak chcete stěnu, která bude mít značnou pevnost, a přitom bude poměrně úzká, může být vyrobena ze železobetonu. Při pokládání betonové směsi je důležité ponechat u paty stěny otvory pro odtok vody z drenážní vrstvy. K tomuto účelu lze vložit trubičky (kovové nebo plastové). Směs se ukládá do bednění, poté lze hrubý líc betonu omítnout, povrchově upravit kamenivem, kamenem, slínkem nebo dekorativními betonovými dlaždicemi.

Betonová zeď nebo zídka plní stejnou funkci jako kamenná zeď a zároveň zabírá méně místa, což je důležité zejména při úpravě malého pozemku. Stále oblíbenější je také stavba stěn z prefabrikovaných betonových prvků. Firmy nabízejí prefabrikované betonové bloky, tvarovky i celé systémy složené z několika typů prvků, což nabízí mnoho možností designu.

-jik-
Foto: iStock

One Comment

  1. Karel Klika

    Rád bych se s Vámi dohodl na stavbě opěrné zdi. K.K
    603585548

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*