Stavba domu

Šest kroků k udržitelné výstavbě z cihel

Cihly jsou díky své trvanlivosti a výrobnímu procesu jedním z ekologicky šetrnějších stavebních materiálů. Uveďme si šest jednoduchých pravidel, jak dále zlepšit její udržitelnost.

Cihla je jedním z nejpoužívanějších stavebních materiálů na světě. Její používání sahá až do doby 7000 let př. n. l., což z ní činí jeden z nejstarších známých materiálů vyrobených člověkem. Má dlouhou životnost, je odolná, dobře odolává povětrnostním vlivům, a pokud je použita ve správném kontextu, je i krásná. Charakterizuje některé z našich nejcennějších historických staveb a přispívá k vytváření zastavěného prostředí, které je vnímáno jako trvalé a bezpečné. Jako materiál je ze své podstaty šetrnější k životnímu prostředí než mnohé jiné, ale jak můžeme pokračovat v jeho udržitelném používání a zlepšování způsobu jeho používání?

Cihly se pro stavbu budov používají již tisíce let, počínaje bahenními cihlami sušenými na slunci a konče dnešní pálenou verzí. V raném středověku se jejich používání stalo populárním ve střední a severní Evropě poté, co byly znovu přivezeny z Itálie, a vytvořily tak gotickou architekturu založenou na cihlách.

S nástupem průmyslové revoluce se výroba masivně rozšířila a cihly dostaly přednost před kamenem. V této době se jasně červené cihly rozšířily po celé Evropě. Cihly se vyrábějí z různých materiálů, nejčastěji z hlíny, někdy se však používá i křemičitan vápenatý a beton, a jejich výroba je dnes nejefektivnější, jaká kdy byla.

Hlediště s kapacitou 400 míst z liverpoolského Everymanu od Haworth Tompkins z roku 2013 bylo postaveno z regenerovaných cihel z Hope Hall. Zdroj: Hope Hope House, s.r.o.)

Hlavně plyn

Přesto se při pálení cihel obvykle spalují fosilní paliva, takže jejich udržitelnost je třeba posuzovat v tomto kontextu. V mnoha moderních cihelnách se cihly pomalu pohybují v tunelové peci s kontinuálním výpalem. Existují dva hlavní typy lícových cihel: strojně vyráběné (lisované nebo protlačované a drátěné) a ručně vyráběné, v rámci nichž existuje obrovská škála barev a struktur. Barva vypálených hliněných cihel je ovlivněna chemickým a minerálním obsahem surovin, teplotou výpalu a atmosférou v peci.

Udržitelná výstavba

Hliněná cihla je ze své podstaty udržitelná. Stavba z cihel může díky své vysoké tepelné hmotnosti pomoci snížit výkyvy vnitřní teploty. Mají však také relativně nízkou hodnotu uhlíku. Analýza životního cyklu ukazuje, že v průběhu 50 let se až 89 % celkové energie spotřebuje v provozní fázi jednoduchého domu postaveného z cihel, nikoliv v procesu výstavby – vytápění a chlazení představují mnohem větší zdroj emisí uhlíku než samotná výroba materiálu.

Aubert Park Road v Londýně od studia 54 Architecture – dům na konci terasy, jehož zdivo zapadá do okolního prostředí, ale zároveň kontrastuje se stávající zástavbou. Zdroj: Sarah Blee

Zlepšení parametrů

Za posledních zhruba 30 let výrobní proces cihel skutečně pokročil, což přispělo k postupnému zlepšování udržitelnosti tohoto materiálu. Výrobní závody byly přebudovány na vysoce účinné tunelové pece, které jsou vytápěny zemním plynem, přičemž veškeré odpadní teplo a hlína jsou recyklovány v rámci jednoho závodu. A pokračující inovace znamenají, že energie potřebná k výrobě cihel se každým rokem snižuje.

Cihly jsou proto méně škodlivé než mnoho jiných vyráběných materiálů. Aby však emise uhlíku byly co nejnižší a zároveň se snížily náklady a plýtvání, je třeba při výběru (hliněných) cihel dodržovat několik jednoduchých pravidel.

1. Pečlivě si vyberte cihlu

Zjistěte, odkud cihla pochází. Navštivte továrnu, podívejte se, jak se vyrábějí, prozkoumejte různé směsi a barvy a přemýšlejte o zamýšleném použití. Použití jemně nebo výrazně kontrastních cihel může dobře fungovat jak pro kontextualizaci, tak pro vyniknutí, ale poslední věc, kterou chcete, je zadat cihlu, která vypadá zcela mimo kontext nebo špatně. V takovém případě je méně pravděpodobné, že vaše stavba vydrží. Navštivte sousedy a nebojte se vyptat na jejich zkušenosti.

2. Opětovné použití a recyklace cihel, kde je to možné

Cihly lze zachránit, vyčistit a znovu použít k vytvoření nových budov. Staré cihly lze recyklovat na nové cihly nebo, v méně ideálním případě, na jiné stavební materiály, jako je kamenivo nebo beton, na terénní úpravy nebo jako podklad pro chodníky či silnice, a tímto způsobem je lze znovu používat nebo recyklovat téměř donekonečna. A vzhledem k jejich dlouhé životnosti a trvanlivosti lze cihlové budovy často renovovat pro různé účely, čímž odpadá nutnost výstavby zcela nové budovy se všemi souvisejícími dopady na životní prostředí. V případě bourání částí by měla být záchrana cihel vždy první možností, kterou je třeba zvážit.

Hrad Astley, Warwickshire od Witherford Watson Mann využívá hliněné zdivo k vyplnění mezer ve stavbě. Zdroj: Phillipe Ebeling

3. Hledání cihel z bouračky

Při hledání materiálů, které bychom mohli použít, je nejvýhodnější se pohybovat v okruhu 5 až 10 km od místa stavby. Cílem je minimalizovat dopravu na staveniště, na výběr výrobců cihel, kteří jsou poblíž, nebo dokonce na stavbu budov s využitím skladů nedopálených a přepálených cihel (které by se obvykle použily na výplně otvorů). To vše pomůže snížit uhlíkovou stopu.

4. Opravujte, jak je to jen možné

Opravy se často mohou zdát komplikované, ale mohou zásadním způsobem ušetřit odpad. Namísto bourání zdí, které jsou ve špatném stavu, jsou cihly skvělým materiálem, protože je lze použít k soužití starého s novým. Dobrým příkladem je renovace hradu Astley ve Warwickshire, za kterou společnost Witherford Watson Mann získala v roce 2013 Stirlingovu cenu. Ta poukázala na to, jak lze hliněné cihly použít k vyplnění mezer ve stavbě, čímž se zachová zřícenina a zároveň se vizuálně atraktivním způsobem vytvoří viditelný kontrast mezi novou a starou konstrukcí.

5. Omezte množství cihlových specialit na minimum

Plánování rozvržení cihel pro stavbu vyžaduje čas, ale pokud je provedeno pečlivě a chytře, může ušetřit na speciálně broušených cihlách. Omezení potřeby příliš velkého množství dodatečných a nepotřebných cihel snižuje množství odpadu a náklady. Často je lákavé navrhnout speciální cihly, které zdivu dodají další rozměr, a přestože většina cihelen dokáže vyrobit nejsložitější tvary, speciální cihly jsou ve srovnání se standardními rozměry nákladnější nejen ekonomicky, ale i z hlediska uhlíkové stopy.

6. Ponechte vnitřní cihlové stěny co nejvíce odhalené

Cihlové stěny mohou přispět ke zlepšení kvality vzduchu v interiéru tím, že eliminují potřebu nátěrů a z nich plynoucích těkavých organických látek, které obsahují, a také eliminují zdroj potravy pro plísně. Mohou i dobře vypadat.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*