Stavba domu

Proč stavět z pálených cihel? – 2. díl

Máte stavební pozemek a již pouze přemýšlíte nad volbou materiálů, z něhož postavíte nosnou konstrukci domu? Tento problém řeší prakticky každý stavebník. Roli hrají jednak osobní preference, zkušenosti, cena, trvanlivost i rychlost výstavby.

V prvním díle jsme si pomohli Českým statistickým úřadem a přišli i s rada publika, aneb jak se rozhodovali ostatní: V případě rodinných domů, kterých se ročně postaví přes 18 tisíc, má přes 15 tisíc nosné konstrukce z cihel. Téměř 300 budov je postaveno s pomocí prefabrikátů a necelé tři tisícovky jsou dřevostavby – tak to alespoň vidí Český statistický úřad, který má v současné době poslední údaje z toku 2021. V případě bytových domů, kterých je postaveno každý rok zhruba 450, využívá cihel 340 domů, prefabrikátů přes 80 a na dřevo jako stavební materiál padla volba na tři bytové domy.

Cihla je nejrozšířenějším a nejpřírodnějším materiálem na Zemi. Cihly se díky své trvanlivosti používají ke stavbě nesčetných staveb již mnoho tisíc let. Na rozdíl od jiných materiálů jsou cihly uživatelsky a údržbově velmi přívětivé a vytvářejí energeticky úsporné budovy, ale také plní různé funkce.

Výhod cihel je nespočet

 • jsou odolné proti vysokému tlaku a mrazu;
 • je to nehořlavý materiál;
 • nesmršťují se a nerozpínají při kolísání teplot;
 • velmi dobře absorbují teplo;
 • jsou opakovaně použitelné a recyklovatelné;
 • jsou k dispozici v mnoha barvách a strukturách.

Není divu, že architekti a zákazníci mají již po staletí srdce pro cihly. Cihly nejenže odolávají zubu času, ale jsou také neustále znovu objevovány.

Na výběr

Pokud jste se rozhodli pro zděný dům, na výběr máte kromě pálených keramických cihel i vápenopískové a pórobetonové tvárnice, a také tvarovky určené pro systém ztraceného bednění. První tři jsou v podstatě známá klasika – bloky, které se ukládají v řadách na vazbu a spojují se pomocí malty. Jednotlivé typy staviv se liší vlastnostmi, co však mají společného, je přesný tvar a zdění na tenkou spáru. Díky přesnému tvaru a perodrážce na svislých plochách se svislé spoje obejdou bez malty, na vodorovné spáry stačí vrstva speciální malty v tloušťce jen asi 1 mm (obvykle se nanáší pomocí speciálního válce). Výhodou tohoto systému je minimum malty, tím i minimum zabudované vlhkosti ve stavbě a eliminování tepelných mostů v místě spár.

U cihel se kromě tenkovrstvé malty používá i zdicí pěna, která se nanáší z tuby pomocí aplikační pistole. Její předností je jednoduchost – nemusíte ji namíchat a při nanášení si vystačíte s aplikační pistolí, navíc s ní lze zdít až do teploty -5 °C. Více než polovina stavebníků u nás se na stavbě svého domu podílí i vlastní prací – alespoň částečně. A na svépomocnou výstavbu jsou nejvhodnější právě zděné domy.

Zcela odlišné zdění představují tvarovky systémů ztraceného bednění – např. štěpkocementové, které jsou zčásti vyplněny polystyrenem nebo celé vyrobené z polystyrenu či lehkého keramického betonu. Zároveň s pokládáním se do dutých tvarovek vkládá ocelová výztuž a průběžně, vždy po vyzdění několika řad, se zalévají betonem. Ten ve finále vytvoří nosnou a zároveň akumulační vrstvu. Takové zdění je však mnohem komplikovanější a měli byste ho nechat na specializovanou firmu.

Použití přírodních základních materiálů

Cihly jsou výsledkem kombinace čistě přírodních prvků: hlíny, písku, vody, vzduchu a ohně. Do cihel se nepřidávají žádné toxické látky. Kromě toho jsou cihly inertním materiálem: nereagují nebo téměř nereagují s jinými látkami a také neuvolňují toxické látky nebo alergeny. Nehrozí tedy absolutně žádné riziko znečištění půdy.

Úsporná politika základního materiálu

Jíl a hlína jsou přírodní a zdánlivě nevyčerpatelné základní materiály. Těžba se omezuje a vytěžená místa se rekonstruují pro zemědělské nebo rekreační účely. Používají se výchozí materiály, které se uvolňují při infrastrukturních pracích a stavebních projektech, aby se snížila míra využívání jam.

Těžba hlíny vytváří nové možnosti

Těžba hlíny je ze své podstaty dočasná. Těžba pokrývá omezenou plochu, která se v čase nikdy nezvětšuje, ale pouze přesouvá. Po vytěžení se lokalita rekultivuje. To často vede k přidané hodnotě pro biologickou rozmanitost, mimo jiné v důsledku budování přírodních rezervací.

Výrobní procesy šetrné k životnímu prostředí

Výrobní proces cihel je neustále optimalizován s ohledem na životní prostředí. Výrobci již po desetiletí přijímají četná opatření ke snížení spotřeby energie:

 • Vysoce výkonné tunelové pece, které pracují na zemní plyn.
 • Přísné dodržování procesu pečení pomocí počítačových programů.
 • Recyklace tepla z pece v sušárnách.
 • Vlastní výroba elektřiny pomocí obnovitelných zdrojů.

V každém kroku výrobního procesu lidé neustále hledají co nejnižší úroveň spotřeby energie. Důvodem, proč má výroba cihel tak nízkou a specifickou spotřebu energie, je skutečnost, že je třeba počítat pouze s přípravou, vypalováním a distribucí. Nedochází k žádnému dopadu na životní prostředí v důsledku kontaminace vody nebo zbytkového odpadu.

Krátké přepravní vzdálenosti

Cihlářské pece se často nacházejí v blízkosti lomu. Hlína se tak nemusí přepravovat na velké vzdálenosti. Některé cihlářské pece někdy přidávají hlínu z jiných lomů, aby rozšířily svůj sortiment výrobků. Ale i v takovém případě zůstává doprava poměrně omezená. Hovoří se o tom, že cihelny většinou prodávají své zboží u komínu.

Dlouhá životnost bez údržby

Cihly jsou vyráběny tak, aby vydržely po celé generace. Průměrná životnost stavby z cihel se odhaduje na více než 100 let. Také dopad stavby na životní prostředí je mnohem menší, protože nepotřebuje údržbu.

Trvanlivé a vzácné

Díky své životnosti a omezenému dopadu na životní prostředí jsou cihly bezkonkurenční, pokud chcete postavit odolnou budovu. Cihly umožňují vytvářet krásné budovy s dlouhou životností. Cihla nabízí trvalou hodnotu. Nehnije, nepromáčkne se a není třeba ji natírat. Na rozdíl od jiných materiálů vypadají cihly s věkem skutečně lépe.

Pohodlné a robustní

Vynikající tepelně-izolační vlastnosti cihel jsou známé již po staletí. Cihly díky své dobré absorpci tepla chrání před povětrnostními vlivy a větrem. V čem spočívá jejich tajemství? V zimě cihly akumulují teplo za slunečných dnů a pak ho pomalu uvolňují. V létě teplo vyrovnávají a cihlová budova zůstává v nejteplejších dnech chladná. Kromě toho jsou cihly nehořlavé a pevné a také pohlcují hluk, což je akustická výhoda oproti jiným materiálům.

Dobré možnosti recyklace

Cihlové zdi lze rozebrat. Cihly jsou po odstranění zbytků malty znovu použitelné, například pro restaurování nebo pro výstavbu nových domů a projektů. Také cihlovou suť z demolic lze recyklovat a znovu použít.

Například jako:

 • výplňový a stabilizační materiál pro infrastrukturní práce,
 • přísady do litého betonu a prefabrikované malty na staveništi,
 • přísady pro cihly z křemičitanu vápenatého,
 • materiál na tenisových kurtech – antuka,
 • rostlinné substráty…

Flexibilita cihlových staveb

Budovy z cihel jsou velmi flexibilní. Lze je upravovat v průběhu celého procesu výstavby i po celou dobu životnosti budovy. Málokdy se stane, že by bylo nutné budovu rozebrat, protože cihly způsobují problém.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*