Stavba domu

Pojmy, jejich význam a vysvětlení (2.)

Jak dopadla slavná stavba v Babylónu ve chvíli, kdy si její jednotliví dělníci nerozuměli? Špatně. Abychom se vyvarovali podobnému zmatení jazyků, které jim tehdy bylo naordinováno shůry, dovolíme si zde přinést několik pojmů a vysvětlení tak, jak jej dal dohromady život na stavbách a jak je zachytil Cihlářský lexikon.

Vodorovné konstrukce

Překlad
Nosník, který přenáší zatížení nad otvorem ve zděné stěně.

Výška překladu
Celková výška prefabrikované (předem vyrobené) části překladu.

Délka překladu
Celková délka předem vyrobeného překladu.

Délka uložení
Délka konce překladu, která spočívá na podpoře.

Světlost
Světlá vzdálenost mezi podporami překladu.

Mezní průhyb
Hodnota průhybu stanovená výrobcem překladu, která nesmí být překročena při předpokládaném použití překladu.

Jednoduchý překlad
Předem vyrobený překlad, který působí samostatně.

Kombinovaný překlad
Překlad, který se skládá ze dvou nebo více konstrukčních částí, z nichž každá má svoji tlačenou a taženou část průřezu.

Spřažený překlad
Překlad, který se skládá z prefabrikované části a doplňkové části zhotovené na místě ze zdiva nebo betonu; doplňková část je umístěna nad prefabrikovanou částí a obě části spolupůsobí.

Výška spřaženého překladu
Celková výška tažené a tlačené oblasti spřaženého překladu.

Únosnost v ohybu
Rovnoměrné spojité zatížení, při kterém dochází k porušení vzorků překladů (nebo nižší zatížení, při kterém byly zkoušky přerušeny podle doporučení výrobce překladu).

Zatížení při mezním průhybu
Celkové rovnoměrně rozdělené zatížení překladu, při kterém průhyb dosahuje mezní hodnotu.

Únosnost ve smyku
Průměrná smyková síla, při které dochází k porušení sady vzorků překladů (nebo nižší zatížení, při kterém byly zkoušky přerušeny podle doporučení výrobce překladu).

Únosnost
Celkové, rovnoměrně rozdělené spojité zatížení, které může být přenášeno překladem.

Zděný překlad
Překlad, který se skládá z jedné nebo více tenkostěnných tvarovek a železobetonové nebo předpjaté části vybetonované do tvarovek.

Tenkostěnná tvarovka
Předem vyrobený prvek s jednou nebo více drážkami (kanálky), do kterých se vybetonuje část ze železového nebo předpjatého betonu.

Střešní krytina

Pálené střešní tašky
Výrobky pro skládané krytiny pro šikmé střechy a pro obklady stěn, které jsou vyráběny tvarováním (tažením a/nebo ražením), sušením a vypalováním jílovitých hmot s příměsemi nebo bez příměsí. Celá plocha nebo část plochy mohou být opatřeny engobou nebo glazurou.

Základní druhy tašek jsou:

Zvláštní tašky
Tašky, jejichž tvary se z estetických důvodů navzájem odlišují např. ručně zhotovené tašky.

Tašky ražené
Tašky s jednou nebo více drážkami v podélném a příčném směru.

Tašky tažené
Tašky s drážkou v podélném směru, ale bez drážky v příčném směru.

Poznámka: Tašky umožňují pokládku s různým délkovým překrytím.

Tašky s příčnou (čelní) hlavovou drážkou
Tašky s drážkou v příčném směru, ale bez drážky v podélném směru.

Tašky s proměnným délkovým překrytím
Tašky s podélnou a příčnou drážkou, které umožňují připevnění s proměnným délkovým překrytím.

Tašky s proměnným bočním překrytím
Tašky s podélnou a příčnou drážkou, které umožňují připevnění s proměnným bočním překrytím.

Ploché tašky
Tašky obvykle s rovným povrchem, které mohou být mírně vyklenuté/prohnuté v příčném a/nebo podélném směru a které nemají žádný drážkový systém.

Poznámka: Tyto tašky jsou zpravidla čtvercové, ale mohou mít speciálně tvarovanou přední hranu (např. přední hrana zaoblená nebo špičatá).

Vlnovky (esovky)
Tašky zakřivené do tvaru „S“, které neumožňují spojování podélnými ani příčnými drážkami.

Prejzy
Tašky žlábkového tvaru, které umožňují proměnné délkové překrytí nebo konstantní délkové překrytí (kde jsou tašky opatřeny zarážkami). Jsou vyráběné buď s rovnoběžnými nebo kónicky se sbíhajícími okraji.

Pálené střešní tvarovky
Výrobky, které doplňují tašky a které mají technickou funkci.

Tvarovky rozměrově koordinované
Tvarovky, které jsou určené pro připojení nebo spojení s taškami, se kterými mají být položeny (např. drážková taška okrajová, drážková taška větrací, jednaapůltašky, hřebenáč drážkový, drážková nebo spojovací nárožní taška, spojovací úžlabní taška, drážková nebo spojovací taška úhlová).

Tvarovky rozměrově nekoordinované
Tvarovky, u kterých není požadavek pro připojení nebo spojení s taškami, se kterými má být položena (např. hřebenáč, taška nárožní, taška úžlabní, taška lomená).

Specifické definice pro tašky a tvarovky ražené a tažené:

Drážka
Systém navržený pro spojení dvou sousedních tašek nebo tvarovek a obvykle se skládající z jedné nebo více vystouplých částí nazývaných „žebírka“ a jednou nebo více prohloubených částí nazývaných „žlábky“.

Podélná drážka
Systém umožňující spojení dvou tašek nebo tvarovek umístěných ve stejné řadě.

Příčná drážka
Systém umožňující spojení dvou tašek umístěných v řadách nad sebou.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*