Stavba domu

Cihly a izolace

Je až s podivem, jak dobře se cihly vyrovnaly se svým handicapem – nízkou tepelnou vodivostí. V době, kdy je nutné stavět domy, jejichž stěny musejí perfektně tepelně izolovat.

Vysoká pevnost a mrazuvzdornost, dlouhá životnost, požární odolnost, hygienická nezávadnost, vynikající akumulace tepla, chemická a biologická odolnost, prodyšnost, nízká průzvučnost, šetrnost vůči životnímu prostředí… Výčet těchto vlastností jasně zdůvodňuje, proč cihly hrají odedávna hlavní roli na stavební scéně. Jediné, co jim částečně scházelo, byly dostatečné tepelně izolační vlastnosti.

Zdálo by se tedy, že v době, kdy je nutné stavět energeticky úsporné domy, budou z trhu vytlačeny jinými, lépe izolujícími materiály, nebo obstojí pouze v kombinaci s dodatečnou izolací obvodových zdí. Leč nestalo se tak, vedle sendviče z cihel a izolantu se stále více prosazují moderní tepelně izolační cihelné bloky, díky nimž je možné postavit dokonce i pasivní dům bez vnějšího zateplení.

Proč nezateplovat?

Proč se výrobci vracejí k možnosti jednovrstvého zdění? Jeho výhodou je zejména jednoduchost konstrukce, v níž si nekonkurují dvě vrstvy různorodých materiálů. Jednoduchost znamená i menší riziko chyb při realizaci stavby. Nezateplené zdivo bez problémů odvádí vlhkost zevnitř konstrukce do venkovního prostředí, kdežto kontaktní zateplení průchod vodních par znesnadňuje. Vnější zateplení také brání slunečním paprskům prohřát stěny domu.

Stěny bez zateplení naakumulují přes den teplo a večer ho postupně uvolňují do interiéru, což vede k úspoře tepla na vytápění a často i ke zkrácení topné sezony. Moderní cihly zvětšily své rozměry, jsou přesně vybroušené, což umožňuje rychlejší zdění, a mohou tak konkurovat jiným materiálům i v rychlosti realizace hrubé stavby. U jednovrstvého zdiva je obzvlášť důležité dbát na precizní provedení, není totiž možné spoléhat se na to, že nedokonalosti a nepřesnosti při zdění překryje přídavná izolace.

Bloky s integrovanou izolací HELUZ Family 2in1 tloušťky 380, 440 a 500 mm splňují bez dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro nízkoenergetické a pasivní domy. Součinitel prostupu tepla obvodového zdiva šířky 500 mm s venkovní tepelně izolační omítkou je 0,11 W/m2K
Proč jednovrstvé zdivo bez zateplení
▪ Snížením počtu technologických kroků se výrazně zrychluje výstavba a omezuje se riziko konstrukčních závad.
▪ Jednovrstvé zdivo vykazuje vysoký tepelný odpor, stabilitu, požární odolnost a umožňuje snadné řešení stavebních detailů.
▪ Díky jedinečným vlastnostem cihelného střepu a omítkám zdivo vykazuje dlouhou životnost a zajišťuje příjemné vnitřní klima místností, přispívá k regulaci vlhkosti.

Plněná cihla

Tepelně izolační vlastnosti keramického materiálu se postupně vylepšovaly tím, že byl v konstrukci tvarovek využit jako izolant vzduch – jak v dutinách, tak v samotné cihlářské hmotě, do níž se při výrobě přidá lehčivo, například piliny, které vypálením vyhoří a zanechají ve střepu mikrodutiny. Konstrukce tvarovek se postupně zdokonalila natolik, že současné cihelné bloky dosahují velmi nízkých součinitelů prostupu tepla, a splňují parametry na výstavbu nízkoenergetických a dokonce i pasivních domů bez přídavné vrstvy izolace.

Trendem posledních let je náhrada vzduchu za účinnější izolant, kterým jsou vyplněny dutiny tvarovek. Výhody keramického materiálu a tepelného izolantu se tak spojují v jeden celek. Cihly plněné polystyrenem nebo minerální vatou dosahují i při jednovrstvém zdění špičkových hodnot prostupu tepla obvodovou stěnou domu. A důležité je, že při poměrně malé tloušťce obvodových stěn, díky čemuž se získá více využitelné plochy.

Cihly plněné minerální vatou Porotherm T Profi vhodné pro úspory energií na vytápění a život ve zdravém prostředí. Spojují se maltou pro tenké spáry Porotherm Profi nebo lepidlem Porotherm Dryfix extra. Pro zakládání stěn se doporučuje zakládací malta Porotherm Profi AM

Druhá možnost

Neodzvonilo ani sendvičovým konstrukcím, kdy cihly tvoří nosnou a pevnou zeď bez požadavků na tepelnou izolaci, protože tu jí dodá vrstva izolantu. Výhodou je možnost dosáhnout přesně požadovaných tepelně izolačních parametrů. Souvislá vrstva izolace minimalizuje tvorbu tepelných mostů – překryje spáry ve zdivu a konstrukční detaily.

Dodatečné zateplení však s sebou přináší riziko plynoucí z použití dvou materiálů rozdílných vlastností, které reagují různě na změny teploty, různě stárnou, jsou rozdílně prodyšné. Toto řešení je proto náročnější na správné stanovení skladby stěny tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti v konstrukci, i na správnou realizaci.

V sendvičových konstrukcích se kromě keramických tvarovek určených pro tyto účely velmi dobře uplatňují vápenopískové cihly, protože jsou velmi pevné, a díky tomu dovolují postavit velmi štíhlou nosnou zeď. Jsou proto často využívány při stavbě zděných pasivních domů.

Cihelné systémy
▪ Výrobci nabízejí ucelené stavební systémy, které usnadňují realizaci.
▪ Díky kompatibilitě prvků odpadají improvizovaná a složitá řešení a je zaručeno dodržení požadovaných technických parametrů v celé stavbě.
▪ Součástí systémů jsou tvarovky pro obvodové zdivo, vnitřní příčky, doplňkové formáty jako věncovky, akumulační cihly, překlady, stropy – nosníky a vložky, zdicí malty a lepidla, omítky i komíny.

-red-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*