Stavba domu

Bezpečnost na stavbě (3. díl): Nahoru se nepadá

V prvním díle jsme napsali, že tím nejfatálnějším úrazem na stavbě jsou pády z výšky. Bezpečnost na stavbě je důležitým tématem, které si zaslouží naši pozornost. Dodržováním bezpečnostních předpisů, používáním OOPP a pravidelným školením zaměstnanců můžeme pomoci snížit počet úrazů na stavbách. Lze úrazům předejít?

Chyby firem

V čem stavební firmy nejčastěji chybují při provádění výškových prací. Při vlastních kontrolách stavenišť inspektoři Státního úřadu inspekce práce zjišťují, že zaměstnavatel neurčil způsob ani místo kotvení a nezpracovává technologický postup na prováděné výškové práce s určením ochranného vybavení proti pádu. Firmy chybují také v nedostatečném proškolování pracovníků, kteří nevědí, jak správně výškařské vybavení používat. Zaměstnanci často pro kotvení používají spojovací lano příliš dlouhé, a to jak při pracovním polohovacím systému, tak při systému zachycení pádu. Nemůže tak dojít k zachycení případného pádu v bezpečné vzdálenosti od hrany nebo v bezpečné výšce. Pracovníci provádějící práce ve výšce také často mívají nasazený pouze zachycovací postroj bez spojovacích prostředků, kotevního lana, kdy toto použijí až v okamžiku, kdy je na jejich pracovišti prováděna kontrola.

Jde o život

Velký problém je, že se v praxi dělá bezpečnost práce jen na papíře, nebo když zodpovědné osoby nedokážou vysvětlit zaměstnancům, k jakému účelu se vybavení pro výškové práce používá a k čemu slouží jednotlivé doplňky, například zkracovače pro nastavení délky lana. Bez přehánění můžu říct, že stavební firmy začínají řešit bezpečnost práce až ve chvíli, kdy se zaměstnancům stane vážný nebo smrtelný pracovní úraz. Zejména staří matadoři si rádi myslí, že si vystačí například jen s polohovacím pásem, protože se jim nikdy nic nestalo. A pak někdo spadne a zlomí si páteř. Proto jsou důležité celotělové postroje a tlumiče pádu, které dokážou postupně oslabit značně destruktivní síly, které by působily na tělo a vnitřní orgány při okamžitém zastavení pádu.

Bezpečnost a reálné praxe 

Při prověřování rizik u výškových prací si všímají inspektoři ze Státního ústavu bezpečnosti práce také nedostatků v provedení dočasných stavebních konstrukcí. Dlouhodobě se vyskytují u trubkových lešení a především na staveništích menšího rozsahu, například při revitalizacích panelových domů a u rodinných domů. Nedostatky při zajištění osob proti pádu při montážích lešení se dokonce objevují i u firem, které se na montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí přímo specializují. Ani osoby provádějící montáž a demontáž lešení leckdy nepoužívají ochranné pracovní prostředky proti pádu. Ochrana proti pádu patří do oblasti, která byla řadu let v mnoha profesích zanedbávána. 

S vhodnou ochranou

Nesprávný výběr pracovních pomůcek zvyšuje úrazovost zaměstnanců. Rostou i náklady firem na logistiku a odpadové hospodářství, odhalují bezpečnostní audity. Firmy v Česku vytáhly do boje proti pracovním úrazům a nemocem z povolání, kterých se ročně stane přes 47 tisíc, a představují značné ekonomické ztráty. Diskrétní bezpečnostní audity pomáhají odhalovat vady v nastavení systému bezpečnosti práce, který pak nedostatečně chrání zaměstnance. Audity současně firmám ukazují, proč jim vznikají milionové vícenáklady ročně během pořizování povinného ochranného vybavení pro zaměstnance.

Pracovní prostředky

Většina podniků investuje neefektivně do osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro zaměstnance, například rukavic nebo obuvi. Firmy často nakupují certifikované výrobky, které sice odpovídají bezpečnostním normám na papíře, ale horší je to z hlediska reálné ochrany zaměstnanců nebo životnosti OOPP.

Nevhodné OOPP

Vedle toho, že nevhodně zvolené či zastaralé OOPP neposkytují účinnou ochranu proti rizikům, zvyšují i náklady na odpadové hospodářství a logistiku firem. Uveďme jeden příklad z praxe: Nákupčí pořídili zaměstnancům pracovní rukavice, které chrání jejich ruce před škodlivými látkami 6 hodin. Jenže pracovní směna trvá 8 hodin, takže jsou nuceni v jednom dni použít dva páry rukavic. To znamená dvojnásobné náklady na OOPP, delší čas na fasování nových rukavic a více odpadu kvůli vyřazeným rukavicím, který se musí někam odvézt. Je opravdu důležité, aby firmy přemýšlely nad tím, jaké pracovní pomůcky zaměstnancům nakupují a zda odpovídají vykonávané práci a rizikům. Nejenže tím omezí riziko pracovních úrazů a sníží počet lidí na neschopenkách, ale také zefektivní své hospodaření.

Bezpečnostní audity

Interní bezpečnostní audity jsou pro firmy nezávazné a nejsou vázané na žádný odběr zboží nebo služeb. Jejich cílem je v prvé řadě odhalit nedostatky v systému bezpečnosti práce, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo nákladům za jejich ochranu. Výsledkem je návrh opatření, která firmy mohou zavést do praxe, nebo nemusí. Každopádně se minimálně dozvědí, kde je potenciál pro úspory a snížení pracovní úrazovosti. Lépe nastavený systém bezpečnosti práce se pak samozřejmě odrazí také u dodavatelů ochranných pracovních prostředků. Namísto objednávek pro fabriku dělaných od stolu začnou s distribucí zboží, chrání lépe zaměstnance i rozpočty firem.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*