Stavba domu

Bezpečnost na stavbě (1. díl): Na stavbě jde mnohdy o zdraví i o život

Postavit si nebo si nechat postavit dům, je v mnoha ohledech dost stresující záležitost. Není ničím výjimečným, pokud majitel zbrusu nové nemovitosti skončí minimálně se třesem rukou. To je však ještě ta lepší varianta. Stavebnictví je jedním z nejnebezpečnějších oborů. Na stavbách se každoročně stávají stovky úrazů, z nichž mnohé jsou smrtelné. Bezpečnost na stavbě je proto důležitým tématem, které si zaslouží naši pozornost. Polovina smrtelných úrazů v ČR se stane při práci ve výškách. Dělníci se špatně jistí před pádem. Velice důležitý je výběr vhodných ochranných pomůcek.

Skoro polovina smrtelných úrazů v ČR se stane při práci ve výškách. K nejrizikovějším oborům patří stavebnictví a nejopakovanější příčinou pracovního úrazu je pád z výšky, zejména kvůli propadnutí nebo sklouznutí ze střešní plochy. Nejčastější nedostatky jsou v nesprávném způsobu zajištění zaměstnanců proti pádu a také v používání nevhodného ochranného pracovního vybavení. Bezpečnostní požadavky často nesplňuje ani provedení lešení. Ve stavebnictví se podle statistik ČSÚ ročně stane kolem 583 úrazů na 100 tisíc pojištěnců.

Mezi nejčastější příčiny úrazů na stavbě patří:

+ Práce ve výšce. Práce ve výšce je jedním z nejnebezpečnějších druhů prací na stavbě. Mezi nejčastější úrazů při práci ve výšce patří pád z výšky, který může mít fatální následky. Proto je důležité při práci ve výšce dodržovat bezpečnostní předpisy a používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

+ Práce s nebezpečnými stroji a zařízeními. Na stavbách se používá řada nebezpečných strojů a zařízení, jako jsou stavební stroje, jeřáby, kladkostroje a další. Při práci s těmito stroji a zařízeními je důležité dodržovat bezpečnostní předpisy a používat OOPP.

+ Práce s elektrickým proudem. Práce s elektrickým proudem je také velmi nebezpečná. Při práci s elektrickým proudem je důležité dodržovat bezpečnostní předpisy a používat OOPP.

+ Práce v nepříznivých podmínkách. Práce na stavbě může být prováděna i v nepříznivých podmínkách, jako je zima, déšť nebo vítr. Při práci v nepříznivých podmínkách je důležité dodržovat bezpečnostní předpisy a používat OOPP.

Jak zajistit bezpečnost na stavbě?

K zajištění bezpečnosti na stavbě je důležité dodržovat následující zásady:

+ Dodržovat bezpečnostní předpisy. Bezpečnostní předpisy stanovují pravidla, která je nutné dodržovat při práci na stavbě. Bezpečnostní předpisy upravují například používání OOPP, práci ve výšce, práci s nebezpečnými stroji a zařízeními a práci v nepříznivých podmínkách.

+ Používat osobní ochranné pracovní prostředky. OOPP jsou prostředky, které chrání zaměstnance před zraněním. OOPP se používají při práci ve výšce, při práci s nebezpečnými stroji a zařízeními a v dalších případech, kdy je zvýšené riziko úrazu.

+ Provádět školení zaměstnanců. Zaměstnanci by měli být pravidelně školeni v oblasti bezpečnosti práce. Školení by mělo zaměstnance seznámit s bezpečnostními předpisy a s tím, jak se chránit před zraněním.

+ Pravidelně kontrolovat staveniště. Staveniště by mělo být pravidelně kontrolováno, aby se zajistilo, že jsou dodržována bezpečnostní předpisy a že jsou na staveništi v pořádku osobní ochranné pracovní prostředky.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*