Stavba domu

Zimní malty fungují i v nižších teplotách

Nové technologie si dnes dokáží poradit s nástrahami počasí a prodloužit stavební sezonu i do období nižších teplot. To platí třeba pro zimní malty HELUZ, s kterými mohou stavbaři zdít i při teplotě vzduchu až -5°C.

Se snižující se teplotou dochází ke zpomalení tvrdnutí malty, proto jsou do zimních malt přidávány přísady zrychlující proces tvrdnutí a tuhnutí malty, aby malty měly rychlejší nárůst pevností. Právě díky přidání přísad lze malty použít i v zimním období. Navíc při velmi nízkých teplotách je potřeba předehřívat záměsovou vodu, která pomáhá udržet vyšší teplotu čerstvé směsi a zajišťuje rychlejší průběh tvrdnutí malty.

Malty HELUZ se zimní úpravou jsou baleny ve stejných pytlích jako běžné malty, pouze na čelní straně najdete dva různé piktogramy – sněhovou vločku s popisem ZIMNÍ VARIANTA a teploměr znázorňujíc použití do -5 °C. Do sortimentu zimních malt HELUZ patří HELUZ SB malta pro tenkou spáru, HELUZ SB C malta pro celoplošnou tenkou spáru a HELUZ TREND tepelněizolační zdicí a zakládací malta a nová HELUZ TREND PLUS.

V zimním období je dále možné zdít i se systémovou zdicí pěnou HELUZ, jejíž aplikační teplota je uváděna dokonce -10 °C. PUR pěna na rozdíl od klasických vápenocementových malt neobsahuje vodu, takže při jejím využití nedochází k přenášení vlhkosti z pěny do cihel. Určitým omezením PUR pěny je o trochu nižší pevnost zdiva, proto by její použití mělo být konzultováno s projektantem pokud dochází k záměně za jiný typ malty.

V zimě je třeba hlavně hlídat teploty

Hlídání teplot a počasí provází stavbu v zimě nejen při samotném zdění, ale už od okamžiku přivezení materiálu na stavbu. Chránit se musí proti nepříznivému počasí (déšť, sníh…) a rozbalené palety cihel a pytle s maltou musejí být uskladněny v suchu za teploty nad -5 °C, tzn. v krytých skladech. Zdicí pěna HELUZ se musí skladovat alespoň v temperované stavební buňce, neboť teplota samotné dózy s pěnou musí být vyšší než +10°C (ale zároveň méně než +30°C). Samozřejmostí je, že při zdění nesmějí být na cihlách zbytky námrazy nebo sněhu a ani nesmějí být zaprášené či jinak znečištěné, veškerý zdicí materiál musí být suchý a při zdění v zimě se cihly nenamáčejí.

„Čerstvě vyzděné zdivo musí být chráněno před povětrnostními vlivy nepromokavou fólií a teplota vzduchu, nejen při zpracování a tuhnutí malty, ale i během následujících 14 dní po vyzdění nesmí klesnout pod -5°C. Pokud pod ochrannou folii naskládáte kolem celé zdi polystyrén v min. tl. 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na -10°C“ radí Ing. Zuzana Hejlová, hlavní statička společnosti HELUZ, jak si počínat při stavbě v zimě. Současně však doporučuje, aby při očekávaných teplotách nižších než -5°C byly práce přerušeny a počkalo se na příznivější předpověď. 

I s HELUZ SIDI lze zdít v zimním období

S předem připravenou tekutou maltou HELUZ SIDI lze v zimním období také pracovat. Ale je třeba respektovat podstatu samotné malty, která je založena na vodní disperzi. Malta nesmí při skladování přemrznout a je nutné ji skladovat na suchém a stinném místě v rozmezí teplot +5 až + 35 °C. Ani během zdění nemohou být teploty pod bodem mrazu a zdicí prvky nesmějí být zmrzlé. Ale díky jednoduchosti zpracování a rychlému nárůstu pevností malty po jejím nanesení lze maltu použít i v obdobích, kdy nejsou očekávány mrazy.

Při zdění v zimním období je nutné dodržet tyto zásady:

  • Materiál a následně i čerstvě vyzděné zdivo se musí chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy.
  • Při zdění nesmějí být na cihlách zbytky námrazy nebo sněhu.
  • Teplota vzduchu v průběhu zpracování a tuhnutí malty nesmí klesnout pod -5°C.
  • Období teplot pod +5°C se nezapočítává do nutné technologické přestávky. 
  • Jakékoliv podcenění zimních teplot může vést k dodatečným vícenákladům.

www.heluz.cz

Zdroj: HELUZ

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*