Stavba domu

Zdíme z keramických tvarovek

Jde o dutinové cihelné bloky větších rozměrů než klasická cihla, splňující současné tepelně technické nároky. Výhodou jejich použití je nižší pracnost, lepší tepelně izolační vlastnosti zdiva, dobrá únosnost. Systém cihelných bloků je zpravidla výrobcem doplněn o keramické překlady, keramické stropní nosníky, suché maltové a omítkové směsi, takže je vytvořen celý stavební systém (např. Porotherm, Heluz, Citherm aj.). Nevýhodou jsou horší akustické vlastnosti, které odstraňují cihelné bloku typu AKU.

Velkou výhodou keramických tvárnic a bloků je možnost rychlého zdění suchou cestou, kdy se do sebe jednotlivé tvárnice či bloky zasouvají na pero a drážku a lepí speciální hmotou, nanášenou vždy na poslední položenou řadu ve dvou souběžných pruzích. Velký důraz je nutné klást na přesnost zdění (lepidlem nesrovnáme mnoha milimetrové rozdíly jako maltou). Nakonec uznáme výhody přesného zdění i při omítání zdiva, jelikož naše spotřeba materiálu bude minimální a můžeme sáhnout po moderních stavebních hmotách a systémech. Kromě tvárnic a bloků se z pálené hlíny vyrábí též stropní dílce a panely a také překlady.

Typy keramických tvarovek:

  • Cihly typu THERM
  • S kapsou pro maltu ve styčné spáře.
  • Se zazubenou styčnou spárou P+D.
  • Cihly superizolační typu THERM – EKO, Profi, T se zlepšenou konstrukcí děrování nebo s tepelně izolační vatou v dutinách.
  • Cihly typu AKU s unikátním systémem děrování
  • Cihly broušené CB s přesnými horními a spodními plochami pro tenkovrstvé zdění.

Zásady zdění zdiva z keramických tvarovek

Je potřeba rozlišovat cihelné bloky pro klasické zdění o výšce 238 mm, které se vyzdívají na normální nebo tepelně izolační maltu a broušené o výšce 249 mm, které se „lepí“ na speciální malty. Tl. zdi dle šířky bloků: 440 mm (nebo také 500, 425, 400, 365, 300, 250, 240 či příčkovky 175, 140, 115, 80mm), délka 247, 248 či 250 mm a výška 238 mm, resp. 249 mm.

Snažíme se vždy připravit rovný podklad. První vrstva cihel se uloží do nejméně 10 mm tlustého maltového lože. Od druhé vrstvy se osazují cihly se spárou zhruba 12 mm (klasické zdění). Malta se nanáší na celou plochu tvarovek. Malta pro tenkou spáru se používá u cihel broušených, v tloušťce 1 mm a pokrývá pouze žebra cihel, dutiny v cihlách nejsou překryty. Nanáší se speciálním nanášecím válcem, nebo se žebra obrácené cihly namáčí v maltovníku. Speciální zdicí pěna (Dryfix) je určená výhradně pro lepení broušených cihel. Dovolí zdění až do -5°C. Nanáší se na očištěnou ložnou plochu cihel ve dvou pruzích, u příček v jednom pruhu.

Nejprve se osadí cihly v rozích stěn. U bloků THERM je třeba dbát na správné směrování systému per a drážek z boku cihly. Rohové cihly spojte zednickou šňůrou vedenou z vnější strany zdiva, předsazenou o 2 až 4 mm.

Do čerstvé malty pokládejte cihlu po cihle podél šňůry bezprostředně vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly (systém per a drážek slouží jako šablona pro přesné ukládání jednotlivých cihel) nebo ve vzdálenosti rovné předpokládané šířce styčné spáry. Polohu cihel kontrolujte podle vodováhy a latě, pak pomocí gumové paličky upravte. Přesah cihelných bloků přes hranu základu nebo stropu může být max. 1/6 tloušťky zdiva.

Svislé spáry u tradičního sortimentu a kapsy ve svislých spárách u cihel THERM zcela vyplňte maltou. U cihel THERM P+D se svislé spáry vůbec nemaltují.

Provádíme kontrolu jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a kontrolu svislosti zdiva pomocí vodováhy či olovnice.

V případě, že délka vyzdívané stěny není v modulu 250 mm, je možné použít tzv. vyrovnávací cihly vyráběné pro obvodové zdivo tloušťky 365, 400 a 440 mm. Vyrovnávací cihlu tvoří dva nestejně velké díly A a B, které jsou z výroby spojeny. Rozklepnutím v naznačené dělící rovině se získají potřebné části, jejichž vzájemnou kombinací a s využitím vnitřního hlubokého zazubení lze mezeru (větší než 90 a menší než 225 mm) ve vrstvě zdiva vyplnit podle potřeby. Např. Porotherm 40V.

Cihly se ve stěně nebo v pilířích převazují. Pro zajištění náležité vazby zdiva, musí být svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny o délku rovnou větší z hodnot: 0,4 x h (h = výška bloku) nebo 50 mm. Pro cihelné tvárnice typu THERM s výškou 238 mm je tedy minimální délka převázání 95 mm.

Doporučený půdorysný modul stavby 250 x 250 mm zaručuje u cihel typu THERM délku převazby 125 mm.

Vazby zdí z keramických tvarovek jsou jednoduší, než vazby CP. Výrobci dodávají doplňkové kusy, kterými se převázání snadno provede.

U tzv. superizolačních cihel je nutno používat cihly pro detailní řešení rohů, okenních a dveřních otvorů apod. tak, jak předepisují jednotliví výrobci.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*