Stavba domu

Udržitelný rozvoj výstavby z cihel

Ekologické přístupy ve stavebnictví jsou v dnešní době stále žádanějším požadavkem zákazníků, ale i nevyhnutelnou podmínkou pro udržitelný rozvoj průmyslu. V ekologickém přístupu ve stavebnictví se zdůrazňuje minimalizace negativních dopadů na životní prostředí během celého životního cyklu budov od výroby až po likvidaci. Zahrnuje použití ekologicky šetrných materiálů – přírodní suroviny jako je hlína nebo dřevo, a materiály s nízkou emisí škodlivých látek. Patří sem také minimalizace spotřeby energie, opatření pro úsporu vody a zredukování objemu odpadů při stavbě i jeho likvidace s možností recyklace.

Uvnitř cihlových domů je příznivé mikroklima

Kvalita mikroklimatu v cihlovém domě je obvykle vysoká díky několika faktorům. Cihlové zdivo má přirozenou schopnost regulovat vlhkost a teplotu v interiéru, což přispívá k pohodlí a zdravému prostředí. Díky své schopnosti absorbovat a uvolňovat vlhkost pomáhá cihlové zdivo udržovat vyváženou úroveň vlhkosti vzduchu, což je důležité pro prevenci plísní a výskyt alergenů. Dále díky vysokým akumulačním schopnostem cihly nedochází v létě k přehřívání interiéru a není tak nutné používat klimatizaci. V zimě zase cihlové zdivo poskytuje dobrou tepelnou izolaci. Interiér cihlového domu se udržuje na stabilní teplotě bez velkých teplotních výkyvů, což má příznivý vliv na komfort a zdraví jeho obyvatel. 

Kvalitu vzduchu uvnitř domu ovlivňuje uvolňování škodlivin

V interiérech domů trávíme hodně času, a proto by měl být vzduch uvnitř čistý – s nulovými emisemi zdraví škodlivých látek. Vzhledem k tomu, že cihlové zdivo má minimální emise škodlivých látek, přispívá k čistotě vzduchu uvnitř domu a snižuje riziko alergií a respiračních potíží. Navíc se cihlové zdivo vyznačuje nízkou tendencí k uvolňování radonu, přičemž tato úroveň je třikrát až pětkrát nižší než u běžně používaných stavebních materiálů. Díky své hladké povrchové struktuře a pevnému spojení přispívá cihlové zdivo k minimalizaci prachu v interiéru.

Ekologické získávání surovin

Cihelné bloky a střešní tašky jsou udržitelnými stavebními materiály. Jsou vyrobené převážně z cihlářské hlíny a vody, které jsou velmi citlivě těženy v blízkosti výroby cihel, což zkracuje přepravní vzdálenost na minimum a tím značně šetří životní prostředí. Území, kde se ukončí těžba surovin, je pak rekultivováno zpět na ornou půdu. V porovnání s těžbou dřeva, kdy se kácí lesy a deštné pralesy pro dřevostavby, nemá těžba hlíny žádný negativní dopad na ekosystém naší planety. 

Při výrobě cihel jsou využívány alternativní zdroje energie

Cihla má dlouhou životnost a pevnost i za zvýšené vlhkosti vzduchu díky tomu, že se cihly po usušení vypalují v pecích za vysokých teplot po dobu několika hodin. Proces vypalování vyžaduje velkou spotřebu energie, a proto cihlárny v dnešní době využívají alternativní nefosilní zdroje energie. Například zachycují metan uvolňovaný odpadem ze skládek nebo zemědělským odpadem. Na rozdíl od dřeva, které vyžaduje kácení stromů, se cihly nevyrábějí z neobnovitelných zdrojů.

Cihly nenapadají žádní živočišní škůdci a je to nehořlavý materiál, tudíž vydrží zcela neporušené opravdu hodně let. To také znamená, že cihly není potřeba vyměňovat za nové a tudíž se snížuje počet cihel, které musí výrobní závody každoročně vypálit a odeslat.

Recyklace cihel

Recyklace materiálů hraje klíčovou roli v udržitelném hospodaření s přírodními zdroji a snižování množství odpadu. Cihly mohou být rozebrány a znovupoužity na jiné stavbě. Pokud není možné znovu použít cihly jako celek, mohou být rozdrceny na menší kusy a využity jako recyklovaný stavební materiál. Takto zpracované cihly z recyklace nejsou běžně používány k výrobě nových cihel, nacházejí uplatnění jako alternativa k jiným stavebním materiálům, jako je například štěrk nebo kamenivo, zejména při výstavbě silnic nebo jako podkladový materiál.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*