Stavba domu

Stavba pasivního domu (Díl 1.)

Pasivní stavební principy

Pasivní budova je soubor návrhových principů pro dosažení přísné úrovně energetické účinnosti a zároveň vytvoření pohodlných vnitřních obytných prostor. Tyto principy lze aplikovat na všechny budovy, včetně rodinných domů, bytových domů pro více rodin, škol, mrakodrapů a dalších.

Pasivní dům má spoustu výhod: vyšší komfort života, extrémně nízké náklady na vytápění, stálý přívod čerstvého vzduchu, netvoří se průvan, vysoká tepelná pohoda v místnosti a příjemné teploty v zimě i v létě

Požadavky na pasivní dům

Aby mohla být budova považována za pasivní dům, musí splňovat následující kritéria (podrobná kritéria naleznete v části věnované certifikaci budov):

Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní – teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Díky velmi kvalitní izolaci a dalším prvkům tyto zisky „neutíkají ven“ a po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty v místnostech. Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti. 

Z porovnání potřeby energie na vytápění jsou patrné rozdíly mezi různými standardy, v kterých jsou budovy u nás stavěny. Nezbytným vývojovým stupněm k pasivnímu domu byly domy nízkoenergetické. Hraniční hodnota měrné potřeby tepla na vytápění pro dosažení tohoto standardu je 50 kWh/(m2a). Nízkoenergetický dům obsahuje v podstatě stejné komponenty jako pasivní dům, pouze v menší míře. Na rozdíl od pasivního domu potřebuje větší zdroj tepla a rozsáhlejší otopný systém, čímž se ve výsledku vyrovnávají investiční náklady, ale provozní zůstávají o poznání vyšší než u domu pasivního. Pasivní domy musí dle uznávaných standardů Passivhaus Institutu v Darmstadtu splňovat několik požadavků:

+ měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně 15 kWh/(m2a),

+ neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřená tlakovou zkouškou nesmí překročit hodnotu 0,6-1/hod, což znamená, že při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa se nesmí za hodinu vyměnit netěsnostmi v obálce více než 60 % vnitřního objemu vzduchu,

+ celková potřeba primární energie spojená s provozem budovy včetně domácích spotřebičů je nižší než 120 kWh/(m2a). Primární energie vyjadřuje množství energie spotřebované při výrobě určitého zdroje i se ztrátami při distribuci, a tudíž nám dává komplexnější pohled na spotřebu dle zvoleného zdroje. Použijeme-li jako zdroj například elektřinu, musíme díky neefektivní výrobě při výpočtu primární energie vynásobit výsledek třemi. V konečném důsledku to vyjadřuje i výši provozních nákladů ve vztahu k použitému zdroji energie.

Sečteno a podtrženo

Pasivní design je holistický přístup (holistický přístup znamená celostní pohled na systém, v našem případě na stavebnictví, který bere v úvahu každý poslední faktor, až po emise tepla ze spotřebičů a obyvatel).

Bezkonkurenční pohodlí – izolace a vzduchotěsná konstrukce znamená, že se budete vždy cítit pohodlně, bez ohledu na venkovní počasí.

Zdravé prostředí – dýchejte nepřetržitě větraný, filtrovaný vzduch. Snižte množství kontaminantů. Zabraňte plísním.

Nepopiratelná hodnota – velké budovy mohou získat certifikaci snadněji díky efektivitě z rozsahu a přinášejí nižší náklady než menší budovy.

Odolné konstrukce – komplexní přístup, pokud zvolíte již ve fázi stavby zateplené cihly od společnosti HELUZ nebo Wienerberger.

Klidné, tiché prostory – žít v kvalitně postaveném pasivní domě je jako řídit luxusní auto: venkovní hluk téměř neexistuje.

Nejrychlejší cesta k nule – principy pasivních budov nabízejí nejlepší cestu k čistým nulovým a čistým pozitivním budovám, protože jsou od začátku stavěny správně a snižují zatížení obnovitelnými zdroji.

Pasivní stavební principy

Pasivní budova je soubor návrhových principů pro dosažení přísné úrovně energetické účinnosti a zároveň vytvoření pohodlných vnitřních obytných prostor. Tyto principy lze aplikovat na všechny budovy, včetně rodinných domů, bytových domů pro více rodin, škol, mrakodrapů a dalších.

Pasivní dům má spoustu výhod: vyšší komfort života, extrémně nízké náklady na vytápění, stálý přívod čerstvého vzduchu, netvoří se průvan, vysoká tepelná pohoda v místnosti a příjemné teploty v zimě i v létě

Požadavky na pasivní dům

Aby mohla být budova považována za pasivní dům, musí splňovat následující kritéria (podrobná kritéria naleznete v části věnované certifikaci budov):

Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní – teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Díky velmi kvalitní izolaci a dalším prvkům tyto zisky „neutíkají ven“ a po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty v místnostech. Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti. 

Z porovnání potřeby energie na vytápění jsou patrné rozdíly mezi různými standardy, v kterých jsou budovy u nás stavěny. Nezbytným vývojovým stupněm k pasivnímu domu byly domy nízkoenergetické. Hraniční hodnota měrné potřeby tepla na vytápění pro dosažení tohoto standardu je 50 kWh/(m2a). Nízkoenergetický dům obsahuje v podstatě stejné komponenty jako pasivní dům, pouze v menší míře. Na rozdíl od pasivního domu potřebuje větší zdroj tepla a rozsáhlejší otopný systém, čímž se ve výsledku vyrovnávají investiční náklady, ale provozní zůstávají o poznání vyšší než u domu pasivního. Pasivní domy musí dle uznávaných standardů Passivhaus Institutu v Darmstadtu splňovat několik požadavků:

+ měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně 15 kWh/(m2a),

+ neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřená tlakovou zkouškou nesmí překročit hodnotu 0,6-1/hod, což znamená, že při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa se nesmí za hodinu vyměnit netěsnostmi v obálce více než 60 % vnitřního objemu vzduchu,

+ celková potřeba primární energie spojená s provozem budovy včetně domácích spotřebičů je nižší než 120 kWh/(m2a). Primární energie vyjadřuje množství energie spotřebované při výrobě určitého zdroje i se ztrátami při distribuci, a tudíž nám dává komplexnější pohled na spotřebu dle zvoleného zdroje. Použijeme-li jako zdroj například elektřinu, musíme díky neefektivní výrobě při výpočtu primární energie vynásobit výsledek třemi. V konečném důsledku to vyjadřuje i výši provozních nákladů ve vztahu k použitému zdroji energie.

Sečteno a podtrženo

Pasivní design je holistický přístup (holistický přístup znamená celostní pohled na systém, v našem případě na stavebnictví, který bere v úvahu každý poslední faktor, až po emise tepla ze spotřebičů a obyvatel).

Bezkonkurenční pohodlí – izolace a vzduchotěsná konstrukce znamená, že se budete vždy cítit pohodlně, bez ohledu na venkovní počasí.

Zdravé prostředí – dýchejte nepřetržitě větraný, filtrovaný vzduch. Snižte množství kontaminantů. Zabraňte plísním.

Nepopiratelná hodnota – velké budovy mohou získat certifikaci snadněji díky efektivitě z rozsahu a přinášejí nižší náklady než menší budovy.

Odolné konstrukce – komplexní přístup, pokud zvolíte již ve fázi stavby zateplené cihly od společnosti HELUZ nebo Wienerberger.

Klidné, tiché prostory – žít v kvalitně postaveném pasivní domě je jako řídit luxusní auto: venkovní hluk téměř neexistuje.

Nejrychlejší cesta k nule – principy pasivních budov nabízejí nejlepší cestu k čistým nulovým a čistým pozitivním budovám, protože jsou od začátku stavěny správně a snižují zatížení obnovitelnými zdroji.

Přehledněji následující tabulka:

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*