Stavba domu

Na co si dát pozor při stavbě domu 4. část

Na každém kroku stavby lze stoupnout na minu

Doba, kdy si bylo možno postavit doslova cokoli a kdekoli skončila až na malé výjimky v našich krajích na sklonku 18. století. Každá doba přinesla do stavebnictví specifická pravidla, podle kterých bylo možné budovat nové nemovitosti. Tato pravidla se postupem času zpřísňovala, a to především kvůli bezpečnosti i dopadům na životní prostředí. To, co bylo před mnoha lety zcela v pořádku, je z dnešního pohledu neakceptovatelné – ať už jde o dříve běžné společné toalety v činžovních domech, minimálně osvětlené byty s malými okny, anebo používání nebezpečných stavebních materiálů, jako byl azbest, oblíbený pro svou nehořlavost, nicméně silně karcinogenní.

Není proto divu, že je dnes nutné se vyvarovat řady věcí. Není však nutné vše vyzkoušet na vlastní kůži – oblasti, v nichž se obvykle chybuje, jsou stále stejné, jen ne dostatečně známé. Vybrali jsme pro vás ty nejčastější:

 • Nevhodný pozemek
 • Špatný odhad nákladů
 • Výběr domu podle ceny
 • Špatný výběr projektanta
 • Nedostatečná kontrola průběhu stavby
 • Šetření na nesprávných místech
 • Roztříštěnost dodavatelů
 • Podceněný výběr stavební firmy
 • Podcenění údržby

Co postavit bez stavebního povolení

Stavba na zahradě bez stavebního povolení může být dobrou volbou pro ty, kteří chtějí rozšířit prostor pro život nebo odpočinek. Je však důležité dodržet podmínky pro stavbu bez stavebního povolení, aby stavba byla legální.

Není proto divu, že se stále častěji zmiňuje možnost, co lze a co již nelze postavit bez stavebního povolení. A vyhnout se tak přebujelé byrokracii. Stavební zákon nám říká, že u některých staveb stavební povolení nepotřebujeme. Jde o stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky tří metrů a na pozemku rodinného domu nebo stavby určené pro rodinnou rekreaci.

V České republice je možné postavit na zahradě bez stavebního povolení řadu staveb, které splňují určité podmínky.

1. Shrňme si to: Bez stavebního povolení lze postavit zařízení s rozlohou do 25 m2 a jak jsme již řekli do výšky pěti metrů, která splňují následující podmínky:

 • jsou umístěna na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
 • jsou umístěna minimálně 2 metry od hranice pozemku,
 • obsahují pouze skladovací prostory nebo dílny,
 • neslouží pro podnikání nebo jako sklad hořlavin či výbušnin.

To, že stavebník bude mít územní souhlas, nebo ho ani nepotřebuje, neznamená, že automaticky přeskočí další fázi, a to je stavební řízení. Pro ohlášení či povolení stavby jsou stanoveny trochu jiné parametry než pro udělení územního souhlasu. Stavební povolení ani ohlášení není třeba pro výše uvedené stavby do 25 m2, tedy kůlny či garáže, dále pro některé nepodsklepené stavby pro zemědělství. Tam tedy stačí územní souhlas. Pokud budete chtít postavit výše uvedenou chatičku pro hosty, nebo altánek větší než 25 m2, bude třeba stavbu stavebnímu úřadu ohlásit. K ohlášení patří totiž mj. stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky tří metrů a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Jak vidět, do ohlášení se vejde i dnes běžný menší rodinný domek.

2. Kromě zařízení s rozlohou do 25 m2 a výškou do 5 m lze bez stavebního povolení postavit rovněž:

 • opěrné zdi do výšky 1 metru,
 • oplocení do výšky 2 metrů,
 • skleníky do výšky 5 metrů a rozlohy 40 m2,
 • bazény do objemu 20 m3,
 • přístřešky pro uložení dřeva a zahradní techniky,
 • trampolíny,
 • dětská hřiště,
 • zimoviště pro zvířata.

3. Při stavbě bez stavebního povolení je nutné dodržet následující kroky:

 • zjistit, zda stavba splňuje podmínky pro stavbu bez stavebního povolení,
 • zajistit projektovou dokumentaci,
 • zajistit stavební dozor,
 • zahájit stavbu.

Které stavby se zapisují do katastru nemovitostí?

I chatku, ke které není třeba stavební povolení, bude zřejmě třeba zapsat do katastru nemovitostí. V katastru se neevidují drobné stavby. V případě stavby na zahradě sem spadá stavba, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, s jedním nadzemním podlažím, zastavěnou plochou do 16 m2 a výškou do 4,5 m (může to být například veranda, zimní zahrada apod.). Samozřejmě se nezapisuje to, co není budovou. Katastr tedy neeviduje pergoly, bazény ani podobné stavby. Chatku pro hosty však již bude třeba do katastru nechat zapsat.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*