Stavba domu

Na co si dát pozor při stavbě domu 2. část

Stěny musí něco vydržet

Nejde pouze o to klást jednu řadu cihel či tvárnic na druhou. Stěny musí být schopny přenášet zatížení v několika směrech. Konstrukce je vystavena kombinacím zatížení – svislá zatížení od gravitačních sil, vodorovná zatížení – vítr, setrvačné síly od provozu, strojů atd. Pro zajištění prostorové tuhosti objektu je nutné, za předpokladu tuhých stropních desek, ztužit konstrukci minimálně ve třech svislých rovinách, které se neprotínají ve společné průsečnici.

Typy nosných konstrukcí

Dnešní nabídka cihlářských výrobků je velice pestrá a pokrývá velkou část stavebních konstrukcí. Používají se pro konstrukce svislé i vodorovné, nosné, nenosné i jednoúčelové, jednovrstvé i vícevrstvé (sendvičové). Cihelné zdivo se také buď opatřuje omítkou nebo se využívá jeho estetických kvalit jako zdiva pohledového, lícového, režného (tzn. neomítaného). Typickým příkladem současné cihlářské nabídky jsou tzv. cihlové systémy – rozsáhlé soubory vzájemně se doplňujících výrobků a služeb, pomocí nichž lze bez nadsázky postavit celý dům. Použití jednotlivých výrobků je zřejmé z jejich zařazení do skupin nebo názvů:

Vnější zdivo – nejčastěji tloušťky 440, 400, 380 a 365 mm (výjimečně 490 mm) s tepelněizolačními vlastnostmi spolehlivě splňující dnešní vysoké požadavky. Tyto vlastnosti lze ještě přibližně o čtvrtinu zvýšit použitím tepelněizolačních malt a omítek. Tvarovky jsou standardně dodávány v pevnostech 6, 8, 10 a 15 MPa, výjimečně 20 MPa. Většina výrobců dodržuje rozměrové moduly – 250 mm výškový a 125 mm délkový, takže je vhodné stavbu už navrhovat s ohledem na tyto rozměry, aby se zamezilo zbytečnému řezání tvarovek apod. Jako doplňkové tvarovky se používají tzv. půlky a rohovky (případně koncové a nízké cihly), z důvodů dostatečného převázání tvarovek, řešení ostění otvorů a zdiva bez tepelných mostů. Styčné spáry se u zazubených tvarovek nemaltují a práce pak postupuje velice rychle (spotřeba tvarovek je pouze 16 ks na 1 m2 zdi).

Nosné zdivo – tloušťky 365, 300, 250, 240, 175, 145 a 140 mm sloužící především jako nosné vnitřní příčky, schodišťové stěny, stěny výtahových šachet, případně jako nosná část vrstveného (sendvičového) zdiva. Tvarovky pro nosné zdivo mívají o něco vyšší objemovou hmotnost než tvarovky pro vnější zdivo, protože u nich nejsou tepelně-izolační vlastnosti tak důležité.

Zateplení

Jak funguje tepelná izolace: Každý (stavební) materiál má svou vlastní tepelnou vodivost. Například beton vede teplo velmi dobře, má tedy špatné tepelněizolační vlastnosti. Naproti tomu vzduch (neproudící) je špatným vodičem tepla. Výrobci tepelněizolačních materiálů této vlastnosti využívají – obalí vzduch! Materiál, obsahující nesčetné malé vzduchové bublinky, se proto zvláště dobře hodí jako tepelný izolační materiál. Další velkou výhodou je, že tloušťka vrstvy, v poměru k dalším materiálům (beton, cihla, pórobeton nebo dřevo) je výrazně menší, při zachování stejného izolačního účinku!

Existuje celá řada tepelněizolačních materiálů: Izolační materiály z plastu a tvrzené pěny (expandovaný polystyrén – EPS, extrudovaný polystyrén XPS, polyuretan), minerální vata nebo izolační materiál z minerálních vláken (kamenná vlna či minerální vata, skelná vata), minerální izolanty (perlit, pěnové sklo) a izolační materiály z obnovitelných surovin (celulóza, len, konopí, dřevo). Pro každé sanační opatření existuje správný izolační materiál.

Například tvarově stabilní desky se nejlépe hodí na průběžné izolační vrstvy (např. izolaci vnějších stěn nebo izolaci prostor nad krokvemi). Naproti tomu střešní krokve a další duté prostory se dají dobře izolovat pružnými materiály. Ty zvláště dobře vyplní daný meziprostor a takto brání vzniku či redukují tepelné mosty. Pokud primární roli hraje tloušťka izolačního materiálu, například tam, kde je k dispozici málo místa (např. u stropu sklepa), tam použijte izolační materiál s velmi dobrými izolačními vlastnostmi, tedy s co nejnižší tepelnou vodivostí.

Platí zásada, že je vhodné používat pouze tepelněizolační materiály, které jsou povoleny stavebním dozorem k použití. Toto povolení k použití je zároveň dokladem o vhodnosti pro konkrétní aplikaci, vydané nezávislým kontrolním orgánem.

Značnou tepelnou ztrátu přes venkovní stěny můžete u rodinného domu významně redukovat tepelnou izolací fasády. V takovém případě se tepelněizolační desky lepí přímo na fasádu, která byla předtím odpovídajícím způsobem upravena. Potažení stěn speciální armovací tkaninou chrání materiál před poškozením v důsledku trhlin a zajišťuje jeho odolnost vůči rázům. Stavební substance je touto tepelnou izolací fasády chráněna před poškozením vlivem kolísání teploty, vlhkosti, plísní nebo řasami a přispívá k daleko příjemnějšímu obytnému klimatu.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*