Stavba domu

Na co si dát pozor při stavbě domu 1. část

Základem každého domu jsou stěny

Na první pohled je obtížné určit, zda je zeď vyrobena ze dřeva, betonu, keramických materiálů, sádrových desek nebo jiných surovin. Protože jste se však ocitli na webu Cihlářského svazu Čech a Moravy, je více než zřejmé, že se budeme věnovat technologii stavění cihlových stěn – cihel, tvárnice spojené s maltou, které jsou jako osvědčené řešení po celá léta velmi populární.


Co je třeba zvážit při výběru?
Výběr techniky by měl záviset jak na finančních možnostech, tak i na metodě provádění stavebních prací. Pokud plánujete postavit dům pomocí co možná nejúspornější metody, a najmout ukrajinskou pracovní sílu a osobně dohlížet na práci, pak stojí za to si vybrat široce známá a nejjednodušší řešení, která minimalizují riziko jakýchkoli chyb. V tomto případě je dobrým řešením zakoupit kompletní systém od renomovaných výrobců cihel. Ostatně ty vám k tomu dodají i další potřebné informace. Pokud se však rozhodneme zaměstnávat profesionální společnost a pronajmout si stavební dozor, můžeme si dovolit vybrat technologii i mnohem složitější. Největší pozornost by měla být věnována nosným stěnám a jejich zatížení, protože budou v budoucnu zodpovědné za trvanlivost objektu. Navíc je třeba věnovat značnou pozornost i tepelné izolaci, o ní se zmíníme později, Příčky takové pozornosti nevyžadují, protože v posledních letech se nejčastěji budují i z jiných než pálených materiálů.

Tradicionalismus

Stále častěji slyšíte o alternativních metodách stavění budov, ale je to cihla, která zůstává nejoblíbenějším materiálem pro stavbu domu. Jde však o surovinu s mnoha tvářemi, a proto jeho volba nemusí být tak jednoduchá, jak se zdá. Jste zvědaví, jak se jednotlivé typy cihel liší? Hledáte tipy na stavební materiály? 

Jaký materiál je lepší pro stavbu domu – cihla nebo tvárnice? Cihly byly již vynalezeny ve starověku. Poté bylo zjištěno, že díky používání původně sušeného na slunci a poté vystřeleno v troubě lze hliněné bloky postavit mnohem rychleji a efektivněji. Zařízení vytvořená tímto způsobem byla odolná a stabilní. Cihla pro stavbu domu se stále používá dodnes, i když přichází v mnoha variantách a je vytvářena z různých materiálů.

Mezitím byly také vyrobeny tvárnice. Ty mají jedinečnou strukturu. Vnitřní otvory uspořádané určitým způsobem mají eliminovat tvorbu tepelných mostů, a proto zlepšit tepelnou izolaci domu. Mnohdy jsou již samy o sobě vyplněny nějakým izolantem. Současně je lehčí než cihla, která usnadňuje jejich skladování a přepravu. Kromě toho jsou bloky větší než cihly, což znamená, že zeď je založena z méně prvků a rychleji roste pod rukama.
Volba mezi cihlou a tvárnicí je individuální záležitost a záleží mimo jiné na projektu domu. Když přemýšlíte, jaké cihly pro stavbu domu budou nejlepší, měli byste zvážit především vlastnosti materiálu.

Typy cihel pro stavbu domu

Stavba domu je obrovský finanční podnik, a proto touha hledat úspory není překvapivá. To však není vždy dobrá volba. Nejlevnější cihla pro stavbu domu nemusí být špatná, ale obvykle bude vyžadovat další výdaje (např. dodatečnou izolaci), které nakonec pohltí více finančních prostředků než budování z o něco dražšího, ale lepšího materiálu. Proto je vždy nejlepším řešením podívat se především na parametry, nikoli na náklady na nákup materiálů.

Cihlový systém je komplexní nabídka výrobků a služeb, která díky kvalitě, užitným vlastnostem a komplexnosti servisu poskytovaného uživatelům podporuje přední postavení cihly mezi stavebními materiály.

Co vše nabízejí cihlové systémy:

– kompletní sortiment výrobků pro tepelněizolační zdivo a nosné zdivo včetně doplňků (poloviční formáty, rohovky, koncové a nízké cihly), superizolační cihly, příčkovky, stále širší sortiment akustických cihel, broušené cihly a samozřejmě také klasické cihlářské výrobky (cihla plná, CDm, CV, CD atd.), zděné překlady včetně roletových, polomontované stropní konstrukce včetně věncovek umožňuje flexibilně stavět podle individuálních představ;

– systém do sebe zapadajícího zazubení šetří až 30 % malty, protože styčné (svislé) spáry se maltou nevyplňují;

– u broušených cihel je úspora malty v ložných spárách až 83 %!

– sortiment malt pro zdění a omítání – běžných, lehkých i tepelněizolačních – zvyšuje užitnou kvalitu hotového stavebního díla;

– mimořádně příznivé jsou možnosti pro rekonstrukce, přestavby a přístavby;

– je vyřešeno kotvení a uchycování předmětů do zdiva od obrazů až po vysoce namáhané spoje;

– vynikající trvanlivosti se dosahuje již při dodržení poměrně jednoduchých konstrukčních zásad;

– řádně provedené zdivo a stropy jsou zcela ekologické;

– možnost použití celé řady pomůcek a nástrojů ulehčujících, zpříjemňujících a také zpřesňujících práci s cihelnými tvarovkami: různých druhů kleští, držáků, pomůcek pro přesné maltování, vyrovnávacích souprav, nanášecích válců, míchadel, ponorných mísidel, pil, frézek apod.;

– kvalitně zpracované technické podklady s veškerými technickými údaji včetně návrhových tabulek;

– programovou podporu pro výpočet spotřeby materiálu, statické výpočty stěn a stropních konstrukcí a pro tepelnětechnická posouzení budov.

Na závěr je potřebné také se zmínit o snadné recyklaci použitých cihel bez škodlivých zásahů do životního prostředí a opět zdůraznit všestrannost cihelných tvarovek. Jejich vlastnosti jsou optimalizovány tak, aby současně splňovaly dnešní rozdílné, často protichůdné a při tom vzájemně se ovlivňující požadavky na stavební konstrukce.

-jik-

One Comment

  1. Dobrá polovina jsou jen reklamní bláboly.
    Jestliže chcete kvalitní bytelný x generační barák .
    Tak to musí bejt z betonu cihel a kamene.
    Jenže už to nikdo neumí.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*