Stavba domu

Informovaný svépomocný zedník

JAK SE STÁT ZEDNÍKEM – Řemeslníci jsou vskutku nedostatkoví. Proč se doprošovat, když si lze jednoduchou zídku postavit svépomocí. Pojďme do toho. Když se to nepovede, nic se neděje. Mnoho chyb lze skrýt pod omítkou.

Jak postavit cihlovou zeď: Průvodce krok za krokem

Stavba cihlové zdi může vypadat jako jednoduchý úkol, ale vyžaduje spoustu cviku a správné techniky. Všechny kroky, od vytvoření pevného základu až po dosažení správné konzistence malty, jsou stejně důležité a přispívají k vytvoření pevné a trvanlivé cihlové zdi. Pro jakoukoli nosnou zděnou stěnu je nutné se obrátit na odborníka. I tak je však dobré, být informován o možnostech na trhu. Pro jednoduchou zahradní cihlovou zeď však může být kutilský přístup vynikající volbou, která ušetří peníze a rozšíří vaše zkušenosti.

Stavba cihlové zdi nemusí být skličující. Pokud přemýšlíte, kde začít, níže jsme pro vás připravili průvodce, který vás navede na správnou cestu!

Bezpečnost práce při zdění

  • Zednické práce musí být prováděny tak, aby neohrožovaly obsluhu strojů pro přípravu malty, ani pracovníky, kteří provádějí další činnosti na stavbě.
  • Materiál určený ke zdění musí být uložen minimálně 60 cm od pracovního prostoru určeného ke zdění.
  • Zdění jednotlivých částí konstrukce musí být realizováno tak, aby nedošlo ke ztrátě stability budované konstrukce.
  • Zdění pilířů a sloupů musí probíhat s technologickými přestávkami k vytvrzení maltových loží tak, aby nedošlo k porušení spodní části sloupu.
  • Pohybovat se po stropech a konstrukcích z tenkostěnných materiálů je zakázáno, pokud nejsou zabezpečeny proti jejich poškození a aby nedošlo k propadnutí zaměstnance konstrukcí.

Výběr zdiva

Dnešní nabídka cihlářských výrobků je velice pestrá a pokrývá velkou část stavebních konstrukcí. Používají se pro konstrukce svislé i vodorovné, nosné, nenosné i jednoúčelové, jednovrstvé i vícevrstvé (sendvičové). Cihelné zdivo se také buď opatřuje omítkou nebo se využívá jeho estetických kvalit jako zdiva pohledového, lícového, režného (tzn. neomítaného). Typickým příkladem současné cihlářské nabídky jsou tzv. cihlové systémy – rozsáhlé soubory vzájemně se doplňujících výrobků a služeb, pomocí nichž lze bez nadsázky postavit celý dům. Použití jednotlivých výrobků je zřejmé z jejich zařazení do skupin nebo názvů:

Vnější zdivo – nejčastěji tloušťky 440, 400, 380 a 365 mm (výjimečně 490 mm) s tepelněizolačními vlastnostmi spolehlivě splňující dnešní vysoké požadavky. Tyto vlastnosti lze ještě přibližně o čtvrtinu zvýšit použitím tepelněizolačních malt a omítek. Tvarovky jsou standardně dodávány v pevnostech 6, 8, 10 a 15 MPa, výjimečně 20 MPa. Většina výrobců dodržuje rozměrové moduly – 250 mm výškový a 125 mm délkový, takže je vhodné stavbu už navrhovat s ohledem na tyto rozměry, aby se zamezilo zbytečnému řezání tvarovek apod. Jako doplňkové tvarovky se používají tzv. půlky a rohovky (případně koncové a nízké cihly), z důvodů dostatečného převázání tvarovek, řešení ostění otvorů a zdiva bez tepelných mostů. Styčné spáry se u zazubených tvarovek nemaltují a práce pak postupuje velice rychle (spotřeba tvarovek je pouze 16 ks na 1 m2 zdi).

Nosné zdivo – tloušťky 365, 300, 250, 240, 175, 145 a 140 mm sloužící především jako nosné vnitřní příčky, schodišťové stěny, stěny výtahových šachet, případně jako nosná část vrstveného (sendvičového) zdiva. Tvarovky pro nosné zdivo mívají o něco vyšší objemovou hmotnost než tvarovky pro vnější zdivo, protože u nich nejsou tepelně-izolační vlastnosti tak důležité.

Nenosné zdivo – obvykle tloušťky 115, 80 a 65 mm pro nenosné příčky. Zde je výhodou velký rozměr tvarovek, který urychluje zdění (např. 497 x 238 x 65 mm); v zahraničí nejsou výjimkou velkorozměrové příčkovky s plochou 500 x 500 mm. Samozřejmě především v této oblasti se stále vyskytují tzv. „klasické cihly“ (jako Pk-CD, CV 14 apod.), ale používání těchto formátů je stále méně časté. CP neboli cihla plná – základ stavebnictví po tisíciletí – se bude určitě používat ještě dlouho, postupně však spíše ke speciálním účelům, jako jsou rekonstrukce, pilíře, sloupy apod.

Vodorovné konstrukce – mezi ně patří zděné překlady, nosníky se stropními vložkami (jejichž výhodou je mimo jiné velice jednoduchá montáž), doplněk této stropní konstrukce – věncovky, které někdy výrobci nabízejí už s integrovanou izolací, a také (u nás dříve často, dnes málo používané) keramické stropní a dokonce i střešní panely.

Pálená krytina – nejrozšířenější střešní krytina, jejíž vzhled napodobuje většina ostatních výrobců střešních krytin. Nabídka střešních tašek je také velmi široká (rozličné tvary, velikosti a dnes už i barvy) a vyhoví většině aplikací s výbornými užitnými vlastnostmi.

Speciální výrobky – jsou také součástí cihlových systémů a zřetelně dokumentují snahu cihlářů vyjít zákazníkovi vstříc, nabídnout něco navíc a maximálně zjednodušit a zefektivnit stavbu při současném dodržení zásad správného zdění a následné funkčnosti budovy. Takových výrobků je dnes celá řada, od akustických tvarovek (např. i vyplňovaných minerální vlnou nebo betonem), speciálních cihelných tvarovek se součinitelem prostupu tepla U nižším než 0,35 W·m-2·K-1 (tzn. s tepelným odporem R větším než 3,0 m2·K·W-1), broušených cihel, různých úhlových tvarovek, cihel pro ostění otvorů (polovičních a celých koncových), vysokopevnostních cihel, cihel s instalačními drážkami, komínových cihel, až po keramickou dlažbu a roletové schránky. Je chvályhodné, že podobné výrobky se čím dál častěji objevují i od českých výrobců, což je v konečném efektu přínosem hlavně pro zákazníky.

Lícové zdivo – vytváří efektní fasády, které nepotřebují další úpravy pomocí omítek. V kombinaci s tvarovkami pro nosné stěny a vrstvou tepelné izolace tvoří lícová část sendvičové zdivo.

Pojem cihlový systém však zdaleka nekončí pouze u kompletního sortimentu výrobků pokrývajícím potřeby stavebníků. V dnešní konkurenci na trhu stavebních materiálů je třeba dodávat nebo doporučovat také doplňkové materiály. Je to především nabídka kvalitních maltových a omítkových směsí určených k různým účelům (tepelněizolační, lehké atd.) Další důležitou součástí stavebního díla je kotvící a upevňovací technika, protože vnitřní struktura dnešních cihelných tvarovek je velmi odlišná od dříve používaných cihel. Dále samozřejmě existuje celá řada pomůcek ulehčujících, zpříjemňujících a také zpřesňujících práci s cihelnými tvarovkami: různé druhy kleští, držáků, pomůcek pro přesné maltování, vyrovnávacích souprav, nanášecích válců, míchadel a mísidel, pil, frézek apod.

Pro lepší orientaci ve spotřebě materiálu jsou dále uvedeny spotřeby tvarovek v kusech na 1 m2 zdi určité tloušťky a orientační spotřeby zdicí malty upravené podle poznatků z praxe tak, aby vystihovaly reálnou situaci na stavbách. Nejsou zde samozřejmě postiženy všechny varianty cihelného zdiva, což by pro velkou rozmanitost bylo poněkud nepřehledné. Pro výrobky s odlišnými rozměry nebo tvarem jsou tyto údaje uvedeny v technických podkladech konkrétního výrobce.

Poznámka: Materiálové spotřeby pro cihelné zdivo se již téměř výhradně počítají v m2 zdiva určité tloušťky (a ne v m3, jak bylo dosud zvykem), protože tento způsob výpočtu vystihuje realitu dnešní stavby daleko přesněji. Tomuto trendu se přizpůsobují i ceníkové kalkulační položky pro zděné konstrukce.

-jik-
Foto: iStock

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*