Inspirace cihlou

Architekt Peterka: Cihla patří i do podhůří Krkonoš

V rozhovoru s předním architektem Karlem Peterkou se dozvíte příběh vzniku rodinného domu, který byl navržen na míru potřebám seniorů a jejich rodiny. Zjistíte, jaké byly specifické požadavky investorky, zaměření na ekologickou a energeticky efektivní stavbu, a proč byla dána přednost tradičním stavebním materiálům, jako je cihla. Architekt také sdílí své zkušenosti s autorským dozorem, zpětnou vazbou od klientů a detaily o procesu projektování.

Jaký byl začátek příběhu tohoto domu? Jak si vás investoři našli a vybrali? 

Roli investora stavby sehrála dcera budoucích uživatelů domu, která se rozhodla vytvořit svým rodičům nový domov v rodinném domě, do kterého se bude ráda za nimi vracet se svými dětmi.

Vzpomenete si na přesné zadání od investorů? Měli už konkrétní představu o všech důležitých aspektech domu?

  Zadání investorky bylo jednoznačné. Dům bude primárně sloužit jejím rodičům v seniorském věku a současně rodině investorky, když přijede na delší návštěvu se svými dětmi za babičkou a dědou.

  Přemýšleli jste při návrhu domu také nad jeho provozními náklady a dopadem na životní prostředí?

  Dům je orientován ke světovým stranám tak, že okna do obytných obytné místnosti jsou orientovány na jihovýchod a jihozápadu, čímž se užívá v maximální míře pasivních solárních zisků. V domě je instalován plynový kondenzační kotel.

  Proč jste se rozhodli pro stavbu z cihel? 

  Jsem konzervativní, cihla je materiál osvědčený po staletí ☺

  Jakým stavebním materiálům dáváte vy osobně přednost? Proč?

   V dnešní době doporučujeme svým klientům vnější zdivo z tzv. „vatových cihel“, které se kromě výborných tepelně izolačních vlastností vyznačuji i dobrým akustickým útlumem. 

  Jaké možnosti poskytuje projektantovi navrhování z cihel? 

  Návrh domu z cihelného systému umožňuje vytvořit architektonicky zajímavé tvary při dodržení současných požadavků na statické, tepelně technické a akustické vlastnosti stavebních konstrukcí.

  Ovlivnila nějak návrh stavby a výběr materiálu orientace pozemku? Museli jste stavbu hodně přizpůsobovat jeho dispozici?

  Nikoliv. Pozemek určený k výstavbě domu měl velkou výhodu v tom, že se směrem od ulice do zahrady rozšiřoval, vytvářel pomyslný vějíř, který umožnil s ohledem na jeho svažitost, širokoúhlý rozhled do okolní krajiny.

  Prováděli jste v průběhu stavby autorský dozor? 

  Klientovi jsme nejprve „vyběhali“ stavební povolení, pomohli s výběrem zhotovitele stavby a následně vykonávali autorský dozor po dobu celé realizace stavby. 

  Dostáváte od klientů zpětnou vazbu, jak jsou se stavbou spokojeni? Zůstáváte i nadále v kontaktu?

  Zpětná vazba od klientů je pro nás důležitá, abychom mohli naše projekty na základě jejich zkušeností při užívání domu vylepšovat. 

  Na jaký typ rodinných domů se váš ateliér zaměřuje a kolik jich v průměru ročně realizujete?

   Náš atelier se zaměřuje především na domy menší a střední velikostní kategorie, jejichž zastavěná plocha je do 200 m2. Na přání klientů navrhujeme individuální domy i větší velikostní kategorie. Ročně projektujeme desítky domů. 

  Jak dlouho obvykle trvá projekce rodinného domu od studie až po stavební povolení? Zajistíte klientům také další potřebnou dokumentaci? 

  Proces projektové přípravy stavby vyžaduje svůj čas. Ukvapenost se nevyplácí. Obecně lze říci, že na vlastní projektovou činnost je třeba si vyčlenit 6 – 9 měsíců (od studie po prováděcí projekt) a na zajištění povolení stavby 3-6 měsíců.

  Co všechno berete v úvahu při navrhování rodinných domů? Co by si měl klient promyslet a ujasnit předtím, než vás osloví?

  Je důležité brát zřetel na reálné finanční možnosti stavebníka. Dalším faktorem je pochopitelně velikost domu s ohledem na předpoklad, jak velká rodina bude dům užívat, zda budu v domě i pracovat, jak často ke mně jezdí návštěvy, apod.

  Kterou ze svých realizací RD považujete za nejzajímavější (a proč)?

  Mezi nejzajímavější realizace patří rodinný dům s využitým podkrovím – typ MILAN, který při zastavěné ploše 100 m2 díky půdorysnému tvaru písmena „T“ vytváří prostor pro venkovní terasu přístupnou jak z jídelny, tak i z obývacího pokoje. Tato realizace získala ocenění VOX  POPULI v soutěži Brick Award 2014.   

  Více o domě, více fotografií najdete zde.

  Vložte komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  *